Planetär hälsa

Klimatförändringar är det största hotet mot människors hälsa under detta århundrade. Kort sagt - vår hälsa är beroende av vår miljö. Dessvärre håller vår miljö på att förändras och aldrig tidigare har människans miljömässiga fotavtryck på planeten varit så stort.

Alla miljöförändringar, som till exempel stigande temperaturer och havsnivåer, extrema väderförhållanden och ökande koldioxidnivåer påverkar vår hälsa både direkt och indirekt genom att orsaka olika sjukdomar, skador och näringsbrister. Med andra ord hänger allting ihop, och vi måste därför arbeta tillsammans för att möta dessa utmaningar genom att minska utsläppen och anpassa oss till dessa förändringar i vår miljö.

Cirkeldiagram som visar kopplingen mellan klimatförändringar och olika sjukdomstillstånd/diagnoser.
Bilden illustrerar de viktigaste klimatförändringarna, dess effekter och de efterföljande hälsoutfall som kan bli följden av dessa förändringar (Centers for Disease Control and Prevention 2022). Foto: Centers for disease control and prevention.

Begreppet planetär hälsa

I år firar Världshälsoorganisationen (WHO) 75-årsjubileum, och numera ligger fokus inte bara på människors hälsa utan även på kopplingarna mellan människors hälsa och välbefinnande och jordens levande och icke levande ekosystem. Området kallas planetär hälsa, och som begrepp är det svårt att säga när det först myntades. Redan på 70-talet talades det om relationen mellan planetära livssystem och hälsa, men det var inte förrän 2015 som begreppet planetär hälsa slog igenom allmänt genom rapporten "The Rockefeller Foundation-Lancet Commission on Planetary Health" som publicerades i den vetenskapliga tidskriften the Lancet. Historian bakom populariseringen av begreppet finner vi både i miljöaktivism och den holistiska synen på hälsa men även i input från kliniker, akademiker, utbildningsväsendet, civilgrupper och framåttänkare.

Planetär hälsa handlar om:

"The achievement of the highest attainable standard of health, wellbeing, and equity worldwide through judicious attention to the human systems - political, economic, and social - that shape the future of humanity and the Earth's natural systems that define the safe environmental limits within which humanity can flourish. Put simply, planetary health is the health of human civilisation and the state of the natural systems on which it depends." The Rockefeller Foundation-Lancet Commission on planetary health (2015).                   

Tema planetär hälsa

NVS första tema under året för klimat- och miljömedvetenhet är planetär hälsa. Anledningen till att vi börjar med planetär hälsa är dess nära koppling till allt vårt arbete här på NVS, oavsett om du arbetar med undervisning eller forskning kring olika hälsofrågor. Vi har haft det stora nöjet att få intervjua fyra internationellt och nationellt mycket kunniga personer inom området planetär hälsa och hållbar hälso- och sjukvård;

  • Samuel Myers, läkare, MPH, forskningsspecialist inom planetär hälsa, grundare av the Planetary Health Alliance, Harvard School of Public Health
  • Teddie Potter, sjuksköterska, klinisk professor, medgrundare av Health Professionals for a Healthy Climate, University of Minnesota
  • Filip Maric, fysioterapeut, docent, grundare och ordförande av The Environmental Physiotherapy Association, The Arctic University of Norway
  • Peter Stenvinkel, läkare, professor, Karolinska Institutet

Dessa forskare kommer att berätta lite om sig själva och deras fantastiska arbete inom hållbar utveckling, och sedan ge sin syn på planetär hälsa och hur vi här på NVS kan börja vårt arbete med hållbar utveckling. De kommer också att ge dig tips på länkar och artiklar som kan vara en bra start för de som vill fördjupa sig i ämnet. 

“You can't have healthy people on a sick planet.”

Gary Cohen, President, Healthcare Without Harm (2019)

Kvinna som håller i smältande jordglob
Foto: Anya Anti Art. (anya-anti.com)
ES
Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2024-07-01