Medarbetarenkät om hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat, NVS 2023

TACK till alla er 152 medarbetare som svarade på vårens enkät om hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat! Medarbetare med olika ålder, yrkesprofessioner och befattningar samt från alla avdelningar svarade.

Bild på FN:s hållbarhetsmål samt illustration av enkät
Foto: N/N

Här ges en kortfattad summering av resultatet:

  • Medarbetarna på NVS uppvisar goda miljöattityder och förståelse för hållbar utveckling, inklusive Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. 
  • Många medarbetare har ännu inte gått KI:s digitala kurs ”Getting started with the SDGs”. 
  • På NVS kan alla de 17 globala målen för hållbar utveckling kopplas till medarbetarnas arbete. En stor andel arbetar med mål 3 (god hälsa och välbefinnande) medan över hälften arbetar med mål 4 (god utbildning). Många arbetar även med mål 5,10,12,13, och 16. En liten andel arbetar med övriga mål. 
  • De flesta medarbetare anser att hållbar utveckling är viktigt för sjukvård och utbildning, men känner att de saknar kunskap om implementering eller hur man hanterar miljöfrågor i sitt yrke. 
  • En stor andel medarbetare har inte tilltro till sin förmåga att tala om miljöfrågor eller inspirera till hållbarhetsarbete.
  • Medarbetarna uttrycker utmaningar att implementera hållbar utveckling i arbetet såsom brist på kunskap/inspiration, tidsbrist, begränsade stödfunktioner och svårigheter att förändra normer/beteenden. 
  • En stor andel medarbetare skulle vilja delta i workshops om utbildning för hållbar utveckling.
  • Ett betydande antal medarbetare använder inte aktiv transport till/från arbetet regelbundet men kan vara intresserade av förmånscykel/leasing via arbetsgivaren.
  • Ca hälften av medarbetarna väljer kostalternativ med låg miljö- och klimatpåverkan när det serveras mat vid KI-evenemang. 
  • Medarbetarna har även angivit på många olika sätt hur de agerar för att minska sin klimatpåverkan på jobbet och har givit många förslag för hur KI kan öka sitt engagemang för hållbarhetsrelaterade frågor.
Annika Clemes
2023-12-12