Arbeta tillsammans för förändring

Vi behöver skapa en ny hoppfull berättelse av vår framtid, och styrkan i detta förändringsarbete ligger i att arbeta tillsammans.

Två händer som håller en papperslapp med texten "hope".
Foto: Canva.

KI som universitet har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och göra skillnad genom både utbildning och forskning. Att börja se över avdelningens arbete med hållbar utveckling är en god start, men även att medarbetare försöker leva som man lär genom att till exempel försöka minska sina egna klimatavtryck där det är möjligt. Våra gemensamma lösningar och hopp för hållbar utveckling behöver sedan genomsyra hela vår verksamhet på KI.

Vi hoppas att ni vill låta en del av arbetsplatsträffarna ägnas åt hållbar utveckling. Kanske är det just goda exempel från er avdelning som blir starten på en framgångshistoria inom KI?

Tips på aktiviteter att genomföra på avdelningarna

  • Läs igenom NVS handlingsplan för miljö och klimat 2023-2026 och diskutera sedan tillsammans hur just er avdelning kan arbeta för att nå upp till målen. Vilka delar är extra viktiga och vilka strategier behövs för att nå fram? Finns det något avdelningen behöver (tex färdigheter, möjligheter, motivation ect)?
  • Se filmen om planetär hälsa som finns på startsidan för hållbar utveckling vid NVS. Diskutera i grupp vilka känslor som den frambringade och på vilket sätt ni som avdelning kan ta er an ämnet inom er verksamhet. Var inte rädda för att komma med många olika idéer, bryr er mindre om genomförbarheten i detta första steg. Tänk utanför boxen och våga tänka nytt! Starta gärna med visionen först – vart vill ni nå?
  • Vad vill ni skapa för kultur kring frågor som rör hållbar utveckling på er avdelning? Vad är viktigt för er? Hur talar ni om hållbar utveckling på avdelningen? Lyft och stärk positiva hållbarhetsnormer i arbetsgruppen. Varför inte sporra varandra med temaveckor/månader där ni lägger extra stort fokus på olika beteenden till exempel att lämna bilen hemma, äta plantbaserad lunch några gånger i veckan. Peppa varandra och reflektera över hur det känns att prova på eller öka ett beteende.
  • Diskutera och reflektera över om det finns någon avdelning inom eller utanför NVS ni skulle kunna samarbeta med kring en hållbarhetsfråga.
  • Skapa små arbetsgrupper kring vissa områden i er verksamhet som kan behöva en positiv skjuts framåt gällande aspekter av hållbar utveckling. Ni behöver inte tänka stort – ibland är ett litet beteende det första steget mot ett större. Välj gärna ut ett fåtal områden och beteenden fokusera på dem först. För många bollar i luften kan lätt bli för mycket. Vad finns det för hinder att ta sig över för att förändra beteendet? Vilka aktiviteter eller incitament behövs för att beteendet lättare skall bli av?
  • Dela goda exempel med varandra. När man som individ gör en förändring kan det kännas mer motiverande om den synliggörs för andra. Varför inte skapa en visuell anslagstavla som sitter uppe i fikarummet där alla som vill kan sätta upp små lappar med tips för hållbar utveckling. Ni kan också välja att lyfta fram effekten eller resultatet efter en viss handling.
  • Bekräfta varandra om ni ser att någon/några gjort en förändring. Stort som smått.
  • Var positiva och nyfikna på vilka fantastiska möjligheter en hållbar omställning kan ge.

NVS handlingsplan för miljö och klimat 2023-2026

ES
Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2024-07-01