Intervju med Filip Maric

Filip Maric, fysioterapeut och docent vid Arctic University i Norway, grundare av The Environmental Physiotherapy Association.

Porträtt av Filip Maric, docent vid UiT, Norge.
Filip Maric, UiT The Arctic University of Norway. Foto: Heike Jane Zimmermann.

Berätta kortfattat vem du är och beskriv din roll och erfarenhet av att arbeta med hållbar utveckling inom hälso- och sjukvården?

Ursprungligen utbildade jag mig och arbetade som sjukgymnast i Tyskland, med rehabilitering av rörelseapparaten och idrottsrehabilitering, samtidigt som jag hade ett djupt intresse för filosofi och andra områden som inte vanligtvis förknippas med mitt yrke. Under mina doktorandstudier i Nya Zeeland fick jag möjlighet att föra samman dessa olika intressen och utforska etiken inom fysioterapi, och kanske hälso- och sjukvård i allmänhet. Här slogs jag också av den uppenbara bristen på "miljöhänsyn" i våra uppfattningar om yrkesetik (hälso- och sjukvårdsetik), en slags brist på omsorg eller ansvar för något annat än den enskilda människan som står framför oss i ett givet ögonblick.

Bristen på miljö inom fysioterapins etik gjorde att jag så småningom blev intresserad av att utforska den mer grundläggande frågan om förhållandet mellan fysioterapi, hälsa, vård och miljö. Det var utifrån denna fråga som jag grundade Environmental Physiotherapy Association i augusti 2019 i samarbete med min kära vän och kollega professor David Nicholls från Nya Zeeland, för att samla en grupp människor som kunde vara lika intresserade av att utforska förhållandet mellan fysioterapi, hälsa, vård och miljö.

Jag är tacksam då jag nu kan säga att mitt arbete nästan uteslutande är inriktat på att utforska detta förhållande via miljöaspekter av fysioterapi, planetär hälsa och liknande utveckling. Detta gäller både i min roll som grundare och ordförande för EPA och i min roll som docent vid kandidatprogrammet i fysioterapi vid UiT The Arctic University of Norway i Tromsø.

När jag började med detta arbete kände jag mig verkligen avskräckt av den minimala effekten av mina personliga åtgärder i förhållande till omfattningen av de utmaningar vi står inför. Därför var det en slags lättnad när jag insåg att det kanske fanns en möjlighet att få hela min yrkeskår att engagera sig för att bidra till människors och planetens hälsa. Så förutom vissa ganska specifika personliga intressen är en stor del av mitt arbete fortfarande inriktat på att hjälpa mina kolleger runt om i världen att se den enorma mängd möjligheter till hälsa och vård som öppnas när vi gör vårt grundläggande förhållande till miljön till en viktig central del av vårt tänkande och handlande.

"Jag är också glad att kunna säga att vi har kommit otroligt långt på ganska kort tid, och detta är till stor del ett resultat av den okuvliga passion och drivkraft som alla bidrar till detta område."

Hållbarhet och miljöansvar har kommit in i den allmänna diskursen inom fysioterapi, världens tredje största vårdyrke, och är snabbt på väg att bli en grundpelare inom utbildning, forskning och praktik inom fysioterapi. Med detta kommer ökande och inspirerande samarbeten över alla discipliner och sektorer, vilket alltid lyfter fram den otroliga potential som frigörs när vi arbetar tillsammans. Vi är på väg i en bra riktning, men naturligtvis återstår mer att göra och vi behöver alltid fler hjärnor och händer.

Vad är det viktigaste budskapet du vill förmedla till våra medarbetare om planetär hälsa och hållbar hälsovård?

Med utgångspunkt i min historia och erfarenhet är det särskilt värdefullt att komma ihåg att det inte finns någon anledning att bli överväldigad av de utmaningar vi står inför, omfattningen av de uppgifter som väntar, eller till och med den exponentiella tillväxten av hållbar hälsovård, planetär hälsa och liknande, som kan få oss att undra var vi ska börja. De två viktigaste skälen till att det inte finns någon anledning att bli överväldigad är för det första att det finns så många andra som arbetar med samma frågor att vi faktiskt aldrig är ensamma om detta, och för det andra att det finns så många olika utgångspunkter att det inte spelar någon roll var man börjar, bara man börjar någonstans (och med någon) oavsett hur blygsam början än kan vara.

"Ju mer du gör, desto mer kommer du att få kontakt, desto mer kommer du naturligtvis att göra och så vidare. Det är här vi befinner oss i denna enorma globala rörelse för omvandling som sker nu."

Vad skulle du vilja ge för råd till våra medarbetare som vill börja bidra till att förändra utbildning och forskning med utgångspunkt i hållbar utveckling?

Mitt råd följer det jag beskrev i mitt tidigare svar: bli inte överväldigad, ta kontakt med några få personer och börja någonstans. Mycket kommer att hända om du gör det.

En ytterligare punkt som jag skulle vilja betona är vikten av att förbli ödmjuk, och detta är något som jag försöker påminna mig själv om hela tiden. Jag anser att detta är viktigt på ett sätt som har ett ganska grundläggande samband med de sociala och miljömässiga utmaningar som vi står inför. Jag skulle särskilt vilja hävda att många av våra sociala och miljömässiga utmaningar i grunden orsakas av mänskliga handlingar (utan att förneka att dessa handlingar huvudsakligen är mycket specifika) och ofta av ett slags förhastat och oavbrutet handlande. Att alltid göra något, att göra saker snabbt och att göra mer och mer och mer och mer. För mig säger denna historia oss också att vi måste lära oss att gå försiktigare fram i denna värld, att vara ödmjukare och mildare i vårt samspel med den.

"Mänsklig exceptionalism, synen på att vi är bättre än andra, har felaktigt fått oss att utöva obeskrivliga orättvisor mot andra människor och arter, och vi är i stort behov av att ta avstånd från denna underliggande attityd och allt som följer med den, och förhoppningsvis gå över till en plats med mildare och mer expansiv solidaritet och ömsesidigt stöd."

Det är mycket svårt och verkar nästan motsägelsefullt i dagens brådskande klimat, men jag är benägen att tro att vad vi än gör för att främja människors och planetens hälsa, gör vi också klokt i att göra det lugnt och ödmjukt.

Finns det några viktiga samarbetspartners för oss som arbetar vid ett medicinskt universitet, som skulle kunna ge oss viktig input i vårt arbete med hållbar utveckling inom utbildning och forskning?

Jag tror att en av de fantastiska saker som vi inser när vi engagerar oss i detta arbete är att alla kan vara en viktig partner och ge oss viktiga bidrag, och jag menar detta i en mycket vidsträckt bemärkelse.

Om vi förstår att hälsa, miljö och samhälle är oskiljaktigt förknippade med varandra, är det mest uppenbara steget inom den akademiska världen att knyta kontakter mellan de discipliner som historiskt sett har fokuserat på det ena eller det andra av dessa områden.

Men naturligtvis, och som du redan nämner i din fråga, är det också viktigt att vi får kontakt med människor utanför den akademiska världen. Om jag ska vara ärlig tror jag dock inte att detta ska göras på det standardmässiga sätt som det vanligtvis talas om, i betydelsen av begrepp som inkludering, deltagande och liknande. Jag tror snarare att vi måste bryta ner den förenklade distinktionen mellan universitetet och allmänheten på ett mycket mer grundläggande sätt. Jag tror att det finns mycket att utforska här, och jag tror att detta kan leda till mycket mer komplex och sammankopplad förståelse för universitetet och samhället, och till mycket mer varierande och färgstarka sätt att arbeta tillsammans.

"Slutligen måste vi också erkänna att andra-än-mänskliga former av existens är lika viktiga partners i vårt arbete för människors och planetens hälsa, och detta måste på ett grundläggande sätt informera och transformera våra sätt att bedriva hälsorelaterad forskning, utbildning och praktik."

Jag tror att denna punkt kan vara särskilt utmanande för medicinsk vetenskap och yrken inom hälso- och sjukvård på grund av vår naturvetenskapliga grund och allt arv som följer med detta. Därför tror jag också att vi inte kommer att kunna utveckla planetär hälsa, hållbar hälso- och sjukvård på ett bra sätt om vi inte också får kontakt med våra kollegor inom discipliner som filosofi, humaniora, och kanske särskilt miljöhumaniora. Vi behöver även få kontakt med människor i mer traditionella och inhemska samhällen som har en stark och långvarig historia av att leva mer i samklang med andra former av existens än den mänskliga.

Om en medarbetare vill veta mer om ditt arbete med hållbar utveckling och hållbar hälso- och sjukvård - vart kan hen vända sig?

Jag uppskattar att bli kontaktad via e-post eller sociala medier och jag gör alltid mitt bästa för att svara så snabbt som möjligt. Naturligtvis kan en stor del av det arbete som jag och mina kollegor runt om i världen gör nås via Environmental Physiotherapy Association. Där hittar du hundratals blogginlägg om olika ämnen, inspiration till utbildning i planetär hälsa, ett stort utbud av publikationer på flera olika språk och mycket mer i takt med att vi fortsätter att utveckla området.

Environmental Physiotherapy Association och EPT Agenda 2023

Utvalda publikationer 

Physiotherapy and ecosystem services: improving the health of our patients, the population, and the environment.
Stanhope J, Maric F, Rothmore P, Weinstein P
Physiother Theory Pract 2023 Feb;39(2):227-240

Ecological Bodies and Relational Anatomies: Toward a Transversal Foundation for Planetary Health Education
Richter R, Meric F, 
Challenges, 13(2), 39

Healthpunk Vol 2: Healthcare + Fiction + You
Maric F, Nikolaisen L.J, Ntinga N.M, & Webb J. (Eds.)
Open Fysio

South African Healthcare Professionals' Knowledge, Attitudes, and Practices Regarding Environmental Sustainability in Healthcare: A Mixed-Methods Study.
Lister HE, Mostert K, Botha T, van der Linde S, van Wyk E, Rocher SA, Laing R, Wu L, Müller S, des Tombe A, Kganyago T, Zwane N, Mphogo B, Maric F
Int J Environ Res Public Health 2022 Aug;19(16):

 

Text: Emma Swärdh, maj 2023.

ES
Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2024-07-01