Intervju med Teddie Potter

Teddie Potter, sjuksköterska, professor, Population Health and Systems Cooperative, Earl E. Bakken Center for Spirituality & Healing, School of Nursing, University of Minnesota. Medgrundare av Health Professionals for a Healthy Climate.

Porträtt av professor Teddie Potter, University of Minnesota.
Teddie Potter, Population Health and Systems Cooperative Earl E. Bakken Center for Spirituality & Healing, School of Nursing University of Minnesota. Foto: Sarah Whiting.

Berätta kortfattat vem du är och beskriv din roll och erfarenhet av att arbeta med hållbar utveckling inom hälso- och sjukvården?

I över två decennier har jag varit aktivt engagerad i att försöka begränsa klimatförändringarna och främja hållbarhet. I mitt tidiga arbete har jag bland annat utvecklat en nationell hållbarhetsrörelse inom Earthwise för United Church of Christ och undervisat sjuksköterskestudenter och yrkesverksamma om klimatförändringars hälsoeffekter och behovet av snabba åtgärder för att minska utsläpp. Jag var också med och grundade Health Professionals for a Healthy Climate och deltog i många aktiviteter för att öka medvetenheten.

Jag fick först kännedom om Planetary Health 2018. "Planetär hälsa är ett lösningsorienterat, tvärvetenskapligt område och en social rörelse som fokuserar på att analysera och åtgärda konsekvenserna av människans störningar av jordens naturliga system för människors hälsa och allt liv på jorden" (Planetary Health Alliance). Detta nya område och växande rörelse stämmer överens med mina kärnvärden och mitt systemtänkande. Den gav mig språket, perspektivet och den globala gemenskapen för att förstärka mitt arbete och upprätthålla mitt hopp.

Sedan dess har jag ägnat min karriär åt att främja och utveckla planetär hälsa. År 2019 utsågs jag till den första rektorn för planetär hälsa vid School of Nursing vid University of Minnesota. Jag är medförfattare till Planetary Health Education Framework och arbetar för närvarande med att främja Nursing for Planetary Health genom International Council of Nurses.

Vad är det viktigaste budskapet du vill förmedla till våra medarbetare om planetär hälsa och hållbar hälsovård?

Alla är nödvändiga för att föra den stora övergången framåt! Sao Paulo-deklarationen om planetär hälsa anger tydligt vad vi måste göra för att bevara livet på den här planeten.

"Vi behöver en grundläggande förändring av hur vi lever på jorden, det som vi kallar den stora omställningen. För att uppnå den stora omställningen krävs snabba och djupgående strukturella förändringar i de flesta dimensioner av mänsklig verksamhet."

Sao Paolo Declaration for Planetary Health

För medarbetare innebär detta inte att ni lämnar ert nuvarande arbete och blir biologer eller naturvårdare. Det innebär att ni utför er nuvarande roll och alla framtida roller med ett perspektiv på planetär hälsa. Det innebär att ni tar er an varje beslut, varje inköp och varje åtgärd med dessa frågor i åtanke: Hur kommer detta att påverka allt liv på planeten? Hur påverkar mina handlingar livskvaliteten för framtida generationer? Bidrar mina beslut till att främja en bättre och mer rättvis framtid som vi tror är möjlig?

Vad skulle du vilja ge för råd till våra medarbetare som vill börja bidra till att förändra utbildning och forskning med utgångspunkt i hållbar utveckling?

Jag rekommenderar varmt att du tillägnar dig kunskap om och tillämpning av de två tidigare nämnda dokumenten.

Sao Paulo-deklarationen för planetär hälsa: Detta dokument erbjuder en gemensam vision för global systemomvandling. Det är en plan över de förändringar som måste göras och de förväntade resultaten av våra gemensamma ansträngningar. Den talar om separata sektorer och de unika bidrag som de kan ge. Du kanske till exempel vill fokusera på internationella organisationer (s. 6), forskare (s. 7) eller universitet och högre utbildning (s. 9).

Ramverket för utbildning i planetär hälsa: Om Sao Paulo-deklarationen ger visionen för en stor omställning (the Great Transition)så ger ramverket för utbildning i planetär hälsa ett gemensamt språk och centrala principer för att utbilda alla discipliner så att de är fullt utrustade för att medskapa den stora omställningen (the Great Transition). Detta dokument säkerställer att sjuksköterskor och andra hälsoproffesioner kan samarbeta med jordbrukare, ingenjörer, företagsledare och andra sektorer för att skapa de djupgående strukturella förändringar som krävs.

Finns det några viktiga samarbetspartners för oss som arbetar vid ett medicinskt universitet, som skulle kunna ge oss viktig input i vårt arbete med hållbar utveckling inom utbildning och forskning?

Det finns många organisationer som arbetar inom detta område. Planetary Health Alliance, men även London School of Hygiene Tropical Medicine Center for Climate Change and Planetary Health. Det finns också utmärkt information om klimat och hållbarhet genom Global Consortium on Climate and Health Education vid Columbia University.

Jag tycker särskilt om att hänvisa folk till följande sidor för att få idéer om hur man kan förändra hälso- och sjukvården.

Om en medarbetare vill veta mer om ditt arbete med hållbar utveckling och hållbar hälso- och sjukvård - vart kan hen vända sig?

Planetary Health Education Framework och Sao Paolo Declaration on Planetary Health

Text: Emma Swärdh, maj 2023.

ES
Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2024-07-01