Fakultetsnämnden - ledamöter, sammanträdestider och protokoll

Fakultetsnämnden har under rektor det övergripande ansvaret för utbildning och forskning vid fakulteten. Exempel på ansvarsområden är resursfördelning, infrastruktur, kvalitet och kompetensförsörjning av lärare och forskare.

Ledamöter

Ordförande

Annika Östman Wernerson, rektor och ordförande

Vicerektorer för de tre kommittéerna

Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning

Marie Arsenian-Henrikson, vicerektor för forskning

Ewa Ehrenborg, vicerektor för utbildning

Dekaner för de tre institutionsgrupperna

Sten Linnarsson, dekan KI Solna

Carl Johan Sundberg, dekan KI Nord

Matti Sällberg, dekan KI Syd

Lärarrepresentanter

Catharina Larsson

Anna Norrby-Teglund

Mikael Karlsson

Studentrepresentanter

Vega Strindlund (OF)

Elin Törnqvist (MF)

Daniel Söderberg (MF)

Övriga och tjänstemän

Martin Bergö, prorektor

Marie-Louice Isacson, biträdande universitetsdirektör, huvudföredragande

Magnus Ericson, fakultetsnämndens sekreterare

Sammanträdestider

2024

 • Onsdag 31 januari, kl. 09.00-13.00
 • Tisdag 5 mars, kl. 13.00-17.00
 • Onsdag 17 april, kl. 08.00-11.30
 • Måndag 20 maj, kl. 13.00-17.00
 • Måndag 17 juni, kl. 13.00-17.00
 • Torsdag 12 september, kl. 13.00-17.00
 • Tisdag 22 oktober, kl. 13.00-17.00
 • Måndag 25 november, kl. 13.00-17.00
 • Onsdag 18 december, kl. 09.00-13.00

Strategidiskussioner 2024

 • Onsdag 21 februari, kl. 13.00-20.00 (halv strategidag)
 • Tisdag 3 september, kl. 09.00 – onsdag 4 september, kl. 14.00 (internat)

Protokoll

Kontakt

Profile image

Magnus Ericson

Samordnare