Kommittén för forskning: ledamöter, sammanträdestider och protokoll

Kommittén för forskning (KF) har till uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetsuppföljning och verkställighet inom området forskning.

Profile image

Christian G. Giske

Vice ordförande

Lärarrepresentanter

Studentrepresentanter

Adjungerade ledamöter

Tjänstemän

Skrivelser och ärenden till kommittén skickas till Gustaf Cars.

Sammanträdestider KF

Calendar 2022
Foto: GettyImages.

2024

  • Tisdag 30 januari kl 11.00 – 15.30
  • Onsdag 21 februari kl 8.30 – 12.30
  • Fredag 15 mars kl 8.30 -12.30
  • Onsdag 24 april kl 8.30-12.30 - Flemingsberg
  • Onsdag 22 maj kl 13-17 
  • Onsdag 19 juni kl 13-17  
  • Onsdag 11 september kl 13-17
  • Onsdag 16 oktober kl 13-17
  • Onsdag 13 november kl 13-17 - Flemingsberg
  • Måndag 16 december kl 13-17

Protokoll KF

Protokoll från sammanträden med Kommittén för forskning publiceras efter justering.

2024