Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) har till uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning och verkställighet inom området. KU ska arbeta för att utbildningen (inkl. uppdragsutbildning) vid KI genomförs med hög kvalitet, ska följa upp utbildningen inom ramen för KI:s kvalitetssystem samt samverka med andra organ under rektor och fakultetsnämnd samt med Region Stockholm i syfte att skapa goda förutsättningar för utbildningen.

Aktuellt

Utbildningsnyheter