Kommittén för forskning

Kommittén för forskning (KF) ger stöd till fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetsuppföljning och verkställighet inom området forskning. KF arbetar strategiskt med forskningsfrågor genom att göra speciella satsningar, och genom att organisera och ansvara för sina underorgans verksamhet. KF har ansvar för KI:s forskningsnätverk, styrdokument inom forskning och vissa frågor som rör djurskyddsorgan och biosäkerhet. KF leds av vicerektor för forskning.

Nyheter