Kommittén för utbildning på forskarnivå

Kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) har till uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetsuppföljning och verkställighet inom området forskarutbildning.

Sammanträdestider

2024

  • Fredag 26 januari kl. 8.30 – 12.30
  • Torsdag 7 mars kl. 13.00 – 17.00
  • Torsdag 11 april kl. 8.30 – 12.30
  • Tisdag 14 maj kl. 13.00 – 17.00
  • Måndag 10 juni kl. 13.00 – 17.00
  • Måndag 9 september kl. 13.00 – 17.00
  • Torsdag 10 oktober kl. 13.00 – 17.00
  • Måndag 11 november kl. 13.00 – 17.00
  • Torsdag 12 december kl. 13.00 – 17.00

Skrivelser och ärenden till kommittén skickas till Margareta Stark.

Protokoll

Protokoll från sammanträden med KFU publiceras efter justering.

Kontakt

Profile image

Margareta Stark

Samordnare
Profile image

Robert Harris

Vicerektor för forskarutbildning

Ledamöter

Ordförande och vice ordförande

Robert Harris, vicerektor och ordförande

Erika Franzén, vice ordförande

Lärarrepresentanter

Andreas Lundqvist

Helena Karlström

Lena Palmberg

Margaret Sällberg Chen

Michael Fored

Nico Dantuma

Studentrepresentanter

David Wullimann

Malin Granbom Koski

Niels Krämer

Adjungerade

Ingeborg van der Ploeg, central studierektor

Rebecka Keijser, Junior faculty-representant

Anna-Karin Welmer, ordförande i kurs- och programkommittén 

Personalrepresentanter

Taher Darreh-Shori (ordinarie), Hong Xu (suppleant), SACO-representant

Anurupa Nagchowdhury (ordinarie), Bodil Moberg (suppleant) ST/OFR-representant

Henry Wölling, Seko-representant

Tjänstemän

Karin Vågstrand, biträdande enhetschef, Enheten för forskning och forskarutbildning, huvudföredragande

Margareta Stark, kommittésamordnare

Eva Gunnarsson, controller