Infrastrukturnämnden

Infrastrukturnämnden samordnar resurser och satsningar inom forskningsinfrastruktur för KI. Detta inkluderar samarbete med Region Stockholm samt nationella och internationella initiativ. Nämnden rapporterar formellt till Fakultetsnämnden och har särskilt ansvar för att främja satsningar inom core-faciliteter och gemensam forskningsapparatur. Infrastrukturnämnden har nyligen beviljat driftsstöd till 37 core-faciliteter för åren 2022–2024, totalt cirka 330 miljoner kronor.

Sammansättning

Infrastrukturnämnden leds av ordförande utsedd av rektor. Ledamöterna hämtas från akademiska och administrativa funktioner inom KI och bör representera hela KI:s verksamhet, enligt delegationsordningen. Infrastrukturrådet får administrativt stöd från Fakultetskansliet och internationella relationer och kan adjungera och knyta till sig ytterligare kompetens.

Mandatperioden för infrastrukturrådets medlemmar är tre år.

Medlemmar

Ordförande

Ledamöter

Studentrepresentant

Adjungerande ledamöter

Sammanträdestider HT 2024

  • Tisdag-onsdag 20–21 augusti: Bedömarmöte
  • Fredag 6 september kl. 13:00–15:30
  • Tisdag 1 oktober kl. 13:00–15:30
  • Tisdag 5 november kl. 13:00–15:30
  • Tisdag 3 december kl. 13:00–15:30

Protokoll

Strategi för KI:s forskningsinfrastruktur

KI:s vision förutsätter en allt större anpassning mot spetsteknologi och funktionell forskningsinfrastruktur. 

Kommittén för forskning har därför fastställt en strategi för arbetet med core-faciliteter och forskningsinfrastruktur som gäller till och med 2024 och är i linje med KI:s strategi 2030.

Kontakt

Profile image

Lisa Arodin Selenius

Handläggare
+46852483738
Profile image

Lena Lewin

Vetenskaplig Sekreterare
+46852486064

Rådet har för närvarande följande sammansättning:

Profile image

Charlotta Kubu

Ekonomicontroller

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • H5.Laboratoriemedicin
Logga in med KI-ID