Infrastrukturnämnden

Infrastruktur har en stor och ökande betydelse för KI:s forskning, både i strategisk-akademiskt hänseende och för dess ekonomi.

Infrastrukturnämnden:

  • Samordnar resurser och satsningar på forskningsinfrastruktur inom KI i relation till Region Stockholm samt till nationella och internationella initiativ
  • Rapporterar formellt till Fakultetsnämnden med fokus på forskningsinfrastruktur
  • Speciellt ansvarar för satsningar vad gäller core-faciliteter och gemensam forskningsapparatur
  • Infrastrukturnämnden leds av ordförande utsedd av rektor.
  • Ledamöterna hämtas från akademiska och administrativa funktioner inom KI och bör representera hela KI:s verksamhet, enligt delegationsordningen, rådet kan adjungera och knyta till sig ytterligare kompetens.
  • Rådet får administrativt stöd från Fakultetskansliet och internationella relationer.
  • Mandatperioden för infrastrukturrådets medlemmar är 3 år.

Ordförande

Karin Dahlman-Wright

Ledamöter

Hjalmar Brismar
Lars Frelin
Caroline Graff
Cecilia Götherström
Konstantinos (Dinos) Meletis
Per Uhlén
Gunnar Gustafsson Wiss

Studentrepresentant

Gülce Kilic, MF

Adjungerande ledamöter

Annika Bergquist, representant Region Stockholm
Christian Rück, representant Region Stockholm
Johan Lagerros, representant IT-området
Johannes Wilbertz, representant Komparativ medicin

Fredag 19/1 kl. 13.00 – 16.30

Tisdag 20/2 kl. 13.00 – 15.30

Tisdag 19/3 kl. 13.00 – 15.30

Tisdag 7/5 kl. 13.00 – 15.30

Torsdag 13/6 13.00 – 15.30

KI:s strategi forskningsinfrastruktur 2021-2024

Strategi för KI:s forskningsinfrastruktur

KI:s vision förutsätter en allt större anpassning mot spetsteknologi och funktionell forskningsinfrastruktur. 

Kommittén för forskning har därför fastställt en strategi för arbetet med core-faciliteter och forskningsinfrastruktur som gäller till och med 2024 och är i linje med KI:s strategi 2030.


Strategi för KI:s forskningsinfrastruktur 2021 – 2024
Handlingsplan
Process för att ta fram strategi
Styrning och kontroll av KI:s forskningsinfrastruktur

Kontakt

Profile image

Lisa Arodin Selenius

Handläggare
+46852483738
Profile image

Lena Lewin

Vetenskaplig Sekreterare
+46852486064

Rådet har för närvarande följande sammansättning:

Profile image

Charlotta Kubu

Ekonomicontroller

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • All KI staff
Logga in med KI-ID