Formulär för nyhet/pressmeddelande om en vetenskaplig publikation

För att kunna ta ställning till lämpliga kommunikationsinsatser för din vetenskapliga publikation behöver vi på presstjänsten lite bakgrundsinformation. Tänk gärna igenom ordentligt vad huvudbudskapet är, varför detta är av nyhetsvärde och vilken målgrupp som kan tänkas vara intresserad av forskningen. Informationen du fyller i skickas till KI:s presstjänst, men kan vid behov komma att delas med ansvarig webbredaktör på din institution.

Innan du fyller i formuläret vill vi informera om de urvalsnycklar presstjänsten följer för centralt producerade nyheter och pressmeddelanden om vetenskapliga artiklar, t ex:

  • Artikelns nyhetsvärde, begriplighet och relevans utanför forskarsamhället.
  • Tydlig KI-koppling. En KI-forskare är korresponderande författare eller till exempel svensk samordnare för ett större, internationellt samarbete.
  • Artikeln innehåller originalresultat (inklusive metastudier) som har accepterats för publicering i en sakkunnig-granskad vetenskaplig tidskrift, så kallad peer-review. (Detta utesluter abstracts till konferenser, översiktsartiklar, rapporter och artiklar publicerade på preprintserver eller i nya tidskrifter utan impaktfaktor).
  • Tidskriften har impaktfaktor 5 eller högre, alternativt rankas mycket högt inom ett forskningsområde.

Motsvarande information finns även för nyheter och pressmeddelanden om doktorsavhandlingar.

Max 200 tecken inkl blanksteg
För doktorsavhandlingar, vänligen länka till avhandlingen i KI Open Archive
Max 700 tecken inkl blanksteg
Max 700 tecken inkl blanksteg
Max 700 tecken inkl blanksteg
Max 700 tecken inkl blanksteg
Jag tror att den huvudsakliga målgruppen är (flera alternativ möjliga):
Artikeln kommer att lagras i KI:s interna webbhanteringssystem, men inte publiceras någonstans.
One file only.
400 MB limit.
Allowed types: , odf, pdf, doc, docx, zip.
Publiceringsdatum/embargo:
Kontaktuppgifter
KW
KI webbförvaltning
2022-02-03