VDI Workstation

VDI Workstation (virtuella klienter) är en tjänst för dig som har behov som en fysisk standardklient inte uppfyller. Det kan till exempel röra sig om hög beräkningskraft för att genomföra omfattande beräkningar i din forskning.

Dekorativ bild.

VDI är också ett perfekt alternativ för dig som behöver komma åt KI:s interna miljö någon gång ibland, men inte så ofta att det motiverar kostnaden av en fysisk klient. En annan fördel är att tjänsten tecknas på månadsbasis, så du kan anpassa tiden du använder VDI efter ditt faktiska behov, jämfört med att köpa en klient med lång avskrivningstid, eller en hyrdator som löper över tre år.

Tjänsten innefattar

 • Hyra av en eller flera virtuella klienter utifrån ett antal fördefinierade standardkonfigurationer av CPU, RAM och GPU.
 • De virtuella klienterna är installerade med ITA:s standardplattform (Karyon) för Windows 10.
 • En resurspool i vilken en eller flera klienter placeras.
 • En resurspool kan enbart innehålla en typ av standardkonfiguration gällande CPU, RAM och GPU. Behöves fler konfigurationer kan ytterligare resurspooler skapas.
 • Två säkerhetsnivåer (zoner) för resurspooler;

Säkerhetsnivå: standardåtkomst

Klienterna kommer åt KI:s tjänster och har tillgång till internet. Du kommer åt alla KI:s filservrar, samt den lokala disken på den dator du anslutit till din virtuella klient ifrån. I stort sett är en VDI att likställa med en fysisk Windows 10-klient.

Säkerhetsnivå: säkerhetslåst 

En nedlåst miljö där klienterna inte har tillgång KI:s tjänster, filservrar eller till Internet. Du kan inte heller nå lagringen på den fysiska klient du anslutit dig från. De virtuella klienterna i den säkerhetslåsta zoonen kan endast använda en dedikerad lagringsyta (W:) som enbart är avsedd för dessa virtuella klienter.

 • Flytt av data in och ut från W: sker via en dedikerad MFT-lösning av fördefinierade, behöriga användare. Beställning av dedikerad lagring görs separat.
 • Åtkomst till de virtuella klienterna sker via ett webbgränssnitt eller via en applikation.
 • De virtuella klienterna är konfigurerade med så kallad "failover". En form av redundans finns mellan våra olika datacenter vilket innebär att klienten startas upp i ett sekundärt datacenter om problem skulle uppstå i det datacenter den virtuella klienten körs i. Tjänster som körs på klienterna kan avbrytas om det här sker.

Viktigt att veta om tjänsten

 • Tillgång till tjänsten kräver en skriftlig överenskommelse med ITA.
 • Kunden åtar sig att uppfylla KI:s och ITA:s policys, regler och riktlinjer.
 • Installation av applikationer sköts av ITA.
 • Data och inställningar som läggs lokalt på den virtuella klienten försvinner för närvarande vid utloggning. Normalt sett loggar du inte ut från din virtuella klient, utan kopplar bara ner anslutningen mot den. Detta jämförs enklast med att du sätter din fysiska dator i viloläge när du stänger skärmen på den. När du öppnar skärmen behöver du inte logga in igen utan fortsätter där du slutade.
 • Data som ligger på den virtuella klienten backas inte upp av någon separat tjänst.
 • Data som läggs i den dedikerade MFT-tjänsten för resurspooler i Restricted raderas automatiskt efter ca 7 dagar.

Support

 • Felanmälan och supportärenden anmäls till Helpdesk hos ITA. Öppettiderna för supporten är vardagar 08:00 till 16:30.
 • Tjänsten kan komma att påverkas av ITA:s servicefönster.
 • Se ITA:s rutiner för service och underhåll samt driftinfo på medarbetarportalen.

Miljö och säkerhet

De virtuella klienterna är placerade i våra datacenter, vilket innebär:

 • Fysiskt skydd, kylning samt avbrottsfri kraft med UPS och diesel.
 • Energieffektivitet jämfört med fysiska servrar och klienter i andra miljöer så som kontor eller labb.
 • Standardversionen av tjänsten ligger innanför KI:s brandvägg. Restricted-zonen ligger utöver detta på ett separat nätverk (VLAN).
 • Ur miljö och hållbarhetsperspektiv är det fördelaktigt att använda virtuella klienter då kapacitet enkelt kan skalas upp och ner efter behov. Då du hyr tjänsten på månadsbasis behöver du bara betala för den när du använder den till skillnad från inköp av dyr beräkningshårdvara med lång avskrivningstid.

Beställning, priser och leverans

Beställning av VDI sker genom att skicka in ifylld blankett nedan: skapa ett ärende till Helpdesk och bifoga filen. Nedan hittar du aktuella priser för respektive konfigurationsnivåer. Leveranstiden för tjänsten är ca fem arbetsdagar.

Priser för fileshare (W:) och debitering är samma som för övrig fillagring i centrala system och ingår inte i prissättningen för tjänsten. Se mer under Servrar och lagring.

Konfigurationsnivåer för virtuella klienter

Nivå 1:

4 vCPU:er, 16 GB RAM och 200 GB SSD.
SUMMA per virtuell klient: 5430:-/år  (452,50:-/månad)

Nivå 2:

4 vCPU:er, 64 GB RAM och 200 GB SSD.
SUMMA per virtuell klient: 10 710:-/år  (893:-/månad)

Nivå 3:

8 vCPU:er, 128 GB RAM och 200 GB SSD.
SUMMA per virtuell klient: 19 790:-/år  (1649:-/månad)