Förattesterad plan - ansökan

Öppna Formulär i menyn och välj Förattesterad plan

UBW

Formulär-ID skapas automatisk och du som är inloggad blir automatiskt beställare.

Fyll i uppgifterna: Projekt och Institution.

Du måste också ange för vilka perioder och vilket belopp planen/erna ska gälla. Fyll i ändamål och sedan Skicka formulär.

UBW

Formuläret kommer nu skickas enligt attestregelverket och sedan till ekonom som kommer att lägga upp planen i UBW.

Först när detta är gjort kommer förattesten att gälla.

PP
Innehållsgranskare:
Anne-Marie Windahl
2024-01-04