Så ansöker du om behörighet i UBW

För att skapa en ny, ändra eller avsluta en behörighet för en användare i UBW (fd Agresso), behöver du fylla i ett behörighetsformulär. Ansökan om behörighet måste göras av en användare som redan har tillgång till UBW och attesteras sedan av Administrativa chefen på din institution.

För att komma åt formuläret behöver du logga in i UBW web. Du hittar formuläret under Formulär i menyn.
Logga in i UBW

Det finns två behörighetsformulär att välja mellan:

  1. Behörighet Unit4 ERP (UBW) är formuläret som alla användare ska använda.
  2. Behörighetsansökan UBW (EA + SS) ska användas endast för användare på Ekonomiavdelningen.

Så fyller du i blanketten

I beskrivningen nedan utgår vi från formuläret Behörighet Business World (Agresso), men både behörighetsformulären fyll i på samma sätt.

Ange uppgifterna för personen som ska få behörighet.

  • Formulär-ID – Behöver inte fyllas i, uppdateras automatiskt av systemet.
  • Formulärbeskrivning – Rubrik för behörigheten, som attestanten (tillsammans med hela formuläret) kommer att se.
  • KI ID – Fyll i KI-ID alt. namn.
  • Institution – Vilken institution tillhör personen? Formuläret attesteras av AC till angiven institution. Till exempel: UF - Tomas Högberg attesterar.
  • E-post – Fyll i personens KI-mejl.
  • Språk – Välj språket som systemet ska vara på för användaren. Svenska eller Engelska
  • Kommentar – Fritext. Används om man vill ange information som inte förekommer i formuläret i övrigt, t.ex. när en användare ska ha sin behörighet ändrad. Beskriv vad i behörigheten ska justeras.
  • Vad avser formuläret – Lägga till Behörighet eller avsluta behörighet

Välj Lägga till behörighet ifall användaren är helt ny eller ska ha utökade roller.

Om användaren ska avslutas välj avsluta behörighet.
Tillhör användaren flera institutioner avslutas enbart Inst-behörigheten. Ifall Användaren tillhör flera institutioner och slutar helt på KI behöver varje institution anmäla avslut.

Formuläret öppnar upp nya fält baserat på vad ni fyller i formuläret.

PL
Innehållsgranskare:
Mari Johansson
2023-11-24