Vad är UBW?

Unit4 Business World, förkortad UBW (tidigare Agresso), är KI:s affärssystem som används för ekonomiadministration som till exempel:

  • Bokföring
  • Betalningar
  • Fakturering och rapportering
  • E-handel
  • Avtalsreskontran
  • Hantering av projekt med tidrapportering

Gemensamt verksamhetsstöd (GVS) ansvarar för systemadministration, utveckling, registerunderhåll och support av UBW. Till UBW är flera andra system (Primula m.fl.) kopplade och ekonomiavdelningen ansvarar även för dessa integrationer.

Målsättningen är att UBW ska vara ett system som stöder verksamheten och underlättar bokföring och rapportering. Systemet ska borga för att vi har korrekt data och därmed ge förutsättningar för god kvalitet i rapportering, analys och uppföljning. Vi ska även säkerställa att vi har en hög säkerhet i de betalflöden som går igenom UBW.

MG
Innehållsgranskare:
Mari Johansson
2024-02-09