Lägga till vikarie (ersättare)

Administrera vikarie
För att man ska kunna aktivera en vikarie måste man först göra vikarien valbar hos personen. Detta görs av Support Systems. Maila supportsystems@ki.se för hantering av det.

OBS: Ekonomer kan bara vara vikarie för andra ekonomer. Detsamma gäller för godkänna/attestant rollen.

Administrera vikarie/ersättare


För att man ska kunna aktivera en vikarie måste man först göra vikarien valbar hos personen. Detta görs av Support Systems. Maila supportsystems@ki.se för hantering av det.

OBS: Ekonomer kan bara vara vikarie för andra ekonomer. Detsamma gäller för godkänna/attestant rollen.

I UBW Web

Klicka på ”Din anställning” och ”Aktivera ersättare”:

UBW

Väl inne ändrar du först Frånvarostatus till ”Jag är inte på kontoret just nu” för att sedan sätta från och till datum:

UBW

Lägg därefter till en ersättare genom att klicka på Lägg till och fyll i namnet på den som ska vara ersättare under kolumnen ersättare och från och till datum. Elementtyp behöver inte fyllas i.

UBW

Klicka sedan på Spara längst ner till vänster på sidan:

UBW

När du vill ta bort en vikarie bockar du i rutan till vänster om raden och klickar på Ta bort. Glöm inte att spara.

UBW
PL
Innehållsgranskare:
2024-01-15