Excel - Unit4 Excelerator - lägg till flik och ändra URL

Excelerator är en funktion i Excel som används för att tex läsa in bokföringsorder in i UBW med.
Här beskrivs hur fliken Unit4 Excelerator läggs till i excel eller hur man ändrar till rätt URL för inloggning.

Lägg till flik Unit4 Excelerator

Öppna Excel från KI appcenter    https://appcenter.ki.se

Gå in i menyn "File"

Excelflik File
Excelflik File Foto: N/A
Excel Options
Excel Options Foto: N/A

Klicka på "Options"

Skärmbild excel
. Foto: N/A

Klicka på "Add-ins" i det nya fönstret.

Leta efter raden där det står ”Unit4 Excelerator”

Ligger den under rubriken ”Active Application Add-ins” så är den redan aktiverad och inget behöver göras. Fliken ska synas.

Finns raden under rubriken ”Inactive Application Add-ins” så klicka på raden ”Unit4 Excelerator”

Skärmbild excel
. Foto: N/A

Längst ner finns en ruta ”Manage:”  Klicka på pilen till höger om rutan och välj ”COM Add-ins” och klicka på knappen ”Go… till höger.

Skärmbild från UBW ekonomisystem
. Foto: N/A

Ny dialogruta visas

1. Klicka i rutan för ”Unit4 Excelerator

2. Klicka på OK

Säkerställ att Add-ins är aktiverat för ExceleratorVBAInterface.

Skärmklipp från Excel
. Foto: N/A

Om den är inaktiverad dvs den finns under rubriken "Inactive Application Add-ins"

1. Klicka på raden där "ExceleratorVBAInterface" står
2. Vid "Manage" ska valet "Excel Add-ins" stå 
3. Klicka på knappen "Go...."

Skärmklipp från Excel
. Foto: N/A

I den nya dialogrutan

4. Klicka i ExceleratorVBAInterface
5. Klicka på OK

Skärmbild excel
. Foto: N/A

Nu ska fliken ha lagts till i den översta raden i excel.

Om fliken inte visas så logga ut ur Excel och KI appcenter och gå in igen.

Hur du loggar in i Unit4 Excelerator beskrivs längre ner i denna instruktion.

Ändra URL i Unit4 Excelerator

Ingång KI Appcenter
Ingång KI Appcenter Foto: N/A

Gå in i KI appcenter  https://appcenter.ki.se/

Öppna Excel (Klicka på symbolen)

Skärmbild excel
. Foto: N/A

Inloggningsruta kommer upp där du anger ditt lösenord du har till din KI-inloggning.

Skärmbild excel
. Foto: N/A

Excel öppnas. Ovan bild visar startvy.

Skärmbild excel
. Foto: N/A

Gå in under fliken ”Unit4 Excelerator” och klicka på Login.

Skärmbild excel
. Foto: N/A

Klicka på knappen där det står ”More >>” Då utökas bilden o du kan ange adressen i fältet URL

Skärmbild excel
. Foto: N/A

Ange nedan länk i fältet ”URL”

 • https://ubwweb.ki.se/UBWProd-reportengine/Service.asmx
 • Kopiera och klistra in i fältet ”URL"
 • https:
  //ubwweb.ki.se/UBWProd-reportengine/Service.asmx
  (lägg till https: själv om det inte går att kopiera URL ovan.
   
 • När du gjort det så provar du att logga in genom att fylla i användarnamn och lösenord (OBS! Här ska lösenordet till UBW anges).
  Klicka på ”Login”.
  Får du inget felmeddelande så fungerar det. URL adressen kommer att stå kvar.
Skärmbild excel
. Foto: N/A

När du är inloggad ser det ut enligt bilden ovan. Du är inloggad om ”Logout” står till vänster om ditt Userid/KIID med en öppet hänglåssymbol.

MJ
Innehållsgranskare:
Mari Johansson
2024-01-10