Förattesterad plan - ekonom

För att underlätta inköpsprocessen i UBW kan en attestant förattestera ett visst belopp knutet till ett projekt och en resurs (beställare). Det innebär att den behöriga beställaren inte behöver invänta attest, utan rekvisitionen, som är lagd i UBW Inköp, skickas direkt som order till leverantören.
Ansökan sker via ett elektroniskt formulär i UBW-webb – Formulär.

Upprätta planen i UBW

 

När ekonomen får formuläret enligt arbetsflödet, ska en kontroll göras att projektet inte stängs inom den angivna tiden.

 

Flagga projekt som ska vara tillgängligt för detta med en relation.

OBS! Detta görs nu i UBW Webb

Öppna UBW-web och menypunkt Gemensam/Begrepp och relationer/Underhåll projekt

skärmklipp
. Foto: N/A
 1. Begreppsvärde= Projektnummer TAB
 2. Öppna fliken Relationer
 3. Skriv i ”1” (Ja) på raden Förattesterad plan.
 4. Spara
skärmklipp
. Foto: N/A

2.  Lägg upp planen i ett flexifält

Gemensam/Begrepp och relationer/FÖRATTEST UPPLÄGG

 1. Begreppsvärde= Inst kod
 2. Öppna flik Förattesterad inköpsplan
 3. Ange Rekvirent (KI-ID)
 4. Konto Från-Till= 2307 - 5699
 5. Ange datum Från - Till
 6. Ange belopp
 7. Spara
skärmklipp
. Foto: N/A
 • Meddela beställaren att planen är upplagd genom att välja Informera i formuläret.
 • Avsluta sedan uppgiften genom att välja Uppgiften slutförd.

OBS! Har du inte tillgång till relevanta flikar, kontakta supportsystems@ki.se

PL
Innehållsgranskare:
Anne-Marie Windahl
2024-01-04