Spikning och spridning av avhandling

Notera: Tillfälliga rutiner gäller till följd av spridning av det nya coronaviruset.

Läs om de tillfälliga rutinerna här

Att spika sin avhandling är ett offentliggörande. Meningen är att allmänheten ska få möjlighet att läsa avhandlingen i förväg och kunna ställa frågor vid disputationen. Innan spikningen ska en lärarrepresentant godkänna den tryckta avhandlingen för spikning.

Må spikas

Doktoranden ska i god tid före spikning boka tid hos en lärarrepresentant utsedd av Kommittén för utbildning på forskarnivå för påskrift av avhandlingen ("må spikas"). Läraren kontrollerar att den tryckta avhandlingen stämmer överens med uppgifterna i ansökan. Läraren kontrollerar att den tryckta avhandlingen stämmer överens med uppgifterna i ansökan. Han/hon behöver kopior på blanketterna 9 (D1-D6) och 10 (FD:1-2) samt eventuella ändringsblanketter (12.1, 12.2). Doktoranden ska fråga om lärarepresentanten vill ha dokumenten i förväg eller om det räcker med att de tas med till besöket. Till besöket hos lärarrepresentanten ska även ett exemplar av den tryckta avhandlingen tas med.

Lärarrepresentanter

Instruktioner till lärarrepresentant

Pliktexemplar till biblioteket

3 pliktexemplar ska levereras till KI:s bibliotek i Solna eller i Huddinge (3 ex gäller även vid licentiatavhandling). 

Spikning av avhandlingar under tiden Universitetsbiblioteket (KIB) i Solna är stängt på grund av renovering

Under hösten 2019 och våren 2020 kommer universitetsbiblioteket i Solna att hålla stängt på grund av ombyggnad. Under denna period kommer istället ett tillfälligt popup-bibliotek att erbjudas i Hus 75 (Retzius väg 13B) på campus Solna. Du som är doktorand är välkommen till popup-biblioteket för att spika din avhandling, men du kan också boka tid för spikning. De bokningsbara tiderna ligger på eftermiddagarna då popup-biblioteket har stängt för dagen. Biblioteket i Flemingsberg är öppet som vanligt. Där kan du spika när som helst under ordinarie öppettider.

E-spikning

För att öka tillgängligheten till KI:s forskning har Kommittén för utbildning på forskarnivå beslutat att alla doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar ska publiceras/spikas elektroniskt i KI Open Archive.

  • Efter att betygsnämnden har rekommenderat disputation kommer du att få ett e-postmeddelande från publications@ki.se. Där står att det är dags att e-publicera din avhandling och hur du ska göra.
  • Följ instruktionerna i mailet och ladda upp dina filer.
  • Vänta därefter på ett nytt meddelande från publications@ki.se som talar om att det är OK att gå med pliktexemplaren till KIB Solna/Huddinge, och spika din avhandling där. Detta besked kommer normalt inom ett dygn.

Frågor? Kontakta publications@ki.se eller ring 08-52484000.

Spik och snöre

Spik och snöre kan hämtas på biblioteket i Solna eller i Huddinge samtidigt som doktoranden lämnar in pliktexemplar.
Kom ihåg att ta med påskrivet spikningsexemplar (Må spikas) till biblioteket!

Spikning

Doktoranden spikar upp sin avhandling på KI:s bibliotek i Solna eller i Huddinge senast tre veckor före disputationen. Hammare finns att låna på biblioteken. Avhandlingen får sedan hänga kvar upp till en vecka efter disputationen, varefter doktoranden själv får plocka ner sitt spikexemplar. Det går bra att plocka ner avhandlingen direkt efter disputationen.

Offentliggörande

Samma dag som spikning sker ska avhandlingen också skickas till opponent, betygsnämnd och disputationsordförande.

Medielansering

Om du är intresserad av en eventuell medielansering av din avhandling kan du kontakta presstjänsten på kommunikationsavdelningen som arbetar med att uppmärksamma medierna på ny forskning från KI.

Mer information om medielansering av vetenskapligt arbete

Till dig som vill spika på Solna Campus!

Biblioteket på Solna Campus ska renoveras och kommer därför att stängas. Istället öppnas ett pop-up bibliotek på Retzius väg 13B (våning 3) Öppettiderna är 8.30-10.00 och 11.30-13.00.

Under pop-up bibliotekets öppettider kan du komma när som helst med din må-spikas kopia och de tre obligatoriska exemplaren och hämta spik och snöre. Du måste sedan gå till spikbrädan vid Berzelius väg 3 på bottenvåningen och spika avhandlingen. Efter att pop-up biblioteket är stängt måste du boka möte med bibliotekets personal. https://tools.kib.ki.se/en/spikning Om tidslotten redan är bokad kan du inte göra en ny bokning. Du kan då gå till spikbrädan och få spik och snöre på plats. Du kommer att få en bekräftelse på din bokning till din KI-post. När det är dags går du till spikbrädan på bottenvåningen på Berzeliuslaboratoriet, Berzelius väg 3, Solna. Ta med dig din "må-spikas" kopia och de tre obligatoriska kopiorna. KIB: s personal hjälper dig att slutföra spikprocessen.

Biblioteket i Flemingsberg är öppet som vanligt. Här kan du spika din avhandling när som helst under ordinarie öppettider.

Disputationskommittén

Frågor om disputationsprocessen