Spikning och spridning av avhandling

Att spika sin avhandling elektroniskt (e-spika sin avhandling) är ett offentliggörande. Meningen är att allmänheten ska få möjlighet att läsa avhandlingen i förväg och kunna ställa frågor vid disputationen.

Spikning

Alla doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar vid KI offentliggörs senast tre veckor innan disputation genom e-spikning i KI Open Archive.

  • Efter att betygsnämnden har rekommenderat disputation kommer du att få ett e-postmeddelande från publications@ki.se. Där står hur du ska göra för att e-spika din avhandling.
  • När det är dags att ladda upp avhandlingen följer du instruktionerna i mejlet och laddar upp dina filer.
  • Vänta därefter på ett nytt meddelande från publications@ki.se som talar om att det är dags att leverera pliktexemplar till KIB Solna/Flemingsberg, och att spika din avhandling fysiskt. Detta besked kommer normalt inom ett dygn.

Tre pliktexemplar till biblioteket

Tre (3) exemplar av den tryckta avhandlingen (pliktexemplar) ska fysiskt levereras till Universitetsbiblioteket (KIB) i Solna eller Flemingsberg för att biblioteket ska kunna spika din avhandling. Det gäller även vid licentiatavhandling.

Solna: 

  • KIB:s infodisk, öppet vardagar kl. 10:00-14:00 (du får spik och snöre)
  • Dygnet runt: Bokinkastet på Berzelius väg 7A, Campus Solna. Senast vardagar kl. 15:30 för att e-spikas samma dag, annars e-spikas avhandlingen nästa vardag.                                                      

Flemingsberg:

  • KIB:s infodisk, öppet vardagar kl. 10:00-14:00 (du får spik och snöre)
  • Dygnet runt: Bokinkastet utanför KIB:s entré på Alfred Nobels allé 8, Campus Flemingsberg. Senast vardagar kl. 15:30 för att e-spikas samma dag, annars e-spikas avhandlingen nästa vardag.

Eventuellt avvikande öppettider i samband med helgdagar som infaller på vardagar framgår från KIB:s webbplats

Notera: Pliktexemplaren som lämnas i något av bokinkasten ska vara kuverterade eller paketerade. Ange tydligt "SPIKNING" samt doktorandens namn på framsidan av paketet/kuvertet. 
 

När KIB:s personal tagit emot pliktexemplaren kommer de att offentliggöra/e-spika avhandlingen. Doktoranden kommer att få bekräftelse via e-post (om ingen bekräftelse kommer, kontakta publications@ki.se). 

Frågor? Kontakta publications@ki.se eller ring 08-52484000.

Fysisk spikning

En rad med böcker som hänger uppspikade i snören på en planka på väggen. Under böckerna ligger en hammare.
"Spikade" doktorsavhandlingar i Biomedicum, Solna, våren 2021. Foto: Katarina Sternudd

Doktoranden kan spika upp sin avhandling på Universitetsbiblioteket i Solna eller Flemingsberg senast tre veckor före disputationen. Hammare finns att låna på biblioteken. Avhandlingen får sedan hänga kvar upp till en vecka efter disputationen, varefter doktoranden själv får plocka ner sitt spikexemplar. Det går bra att plocka ner avhandlingen direkt efter disputationen. Det finns också en bräda för fysisk spikning i Biomedicum. Spikningsexemplaret (med hål i) erhålls från tryckeriet.

Spik och snöre

Spik och snöre för att spika upp avhandlingen kan endast hämtas på biblioteket i Solna eller i Flemingsberg samtidigt som doktoranden lämnar in pliktexemplaren.

Offentliggörande

Samma dag som spikning sker ska avhandlingen också postas till opponent, betygsnämnd och disputationsordförande.

Medielansering

Doktorsavhandlingar med stort allmänintresse kan bli aktuella för pressmeddelanden via KI:s presstjänst eller som nyhet på KI:s webbplats.

Läs mer om hur du kan gå till väga för att sprida information om din avhandling

Disputationskommittén

Frågor om disputationsprocessen