Riktlinjer för Karolinska Institutets varumärke

Riktlinjerna för KI:s varumärke är beslutade av rektor och ligger till grund för KI:s varumärkesplattform på medarbetarportalen.

Läs riktlinjerna