Skip to main content

Presentationsmaterial om KI

För dig som ska representera Karolinska Institutet i olika sammanhang finns tryckt informationsmaterial och allmänna presentationer om KI:s verksamhet. Du hittar även profilprodukter som beställs via KI:s webbshop.

Kommunikationsavdelningen ansvarar för att ta fram presentationsmaterial om KI. 

Powerpointpresentation om KI

Det finns en PowerPoint-presentation som innehåller basinformation om KI. Presentationen finns på svenska och engelska.

Tryckt informationsmaterial

Du kan beställa tryckt informationsmaterial med fakta och information om KI.