Skip to main content

Miljö och säkerhet

Säkerhetsfrågorna ökar mer och mer i betydelse. KI är en stor internationell arbetsplats med många personer i rörelse vilket ställer krav på ett aktivt säkerhetsarbete där människa, teknik och organisation går hand i hand. Vi vill erbjuda anställda, studenter, besökare och samarbetspartner en trygg miljö samtidigt som verksamheten skall fungera.

Hot och våld

Våld och hot på arbetsplatsen är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. KI accepterar inte att någon anställd eller student utsätts för våld eller hot i arbetsmiljön.

Om du som anställd drabbas, eller får vetskap om att någon annan drabbats kan du vända dig till närmaste chef, skyddsombud eller säkerhetschef.