Kommunikatörspoolen på KI

Kommunikatörspoolens internkonsulter erbjuder långsiktigt professionellt kommunikationsstöd inom KI. Inom våra uppdrag arbetar vi med allt från textproduktion anpassad för kanal och målgrupp, trycksaker, utveckla och förbättra webbsidor, till strategisk rådgivning i kommunikationsfrågor och att ta fram kommunikationsplaner.

Bilder av kommunikation och idéer mellan människor.

Vad kan vi hjälpa till med?

Kommunikatörspoolen erbjuder professionellt kommunikationsstöd inom KI. Vi som arbetar i teamet är anställda vid enheten för kommunikationssamordning och varumärke. Eftersom teamet är en del av kommunikationsavdelningen vid universitetsförvaltningen har vi även tillgång till avdelningens olika kompetenser för rådgivning i olika frågor.

Förfrågan

För nya uppdrag kan vi behöva rekrytera, vilket kan ta mellan tre och sex månader. Inkom därför gärna med din förfrågan i så god tid som möjligt. Om du är intresserad av att anlita oss, hör av dig till tf. gruppchef Ida Monstedt eller mejla till kommunikatorspoolen@ki.se

Kostnad under 2023:  

  • 513 SEK/arbetad timme för institutioner och andra verksamheter utanför UF.
  • 442 SEK/arbetad timme för uppdrag inom universitetsförvaltningen

Vi som arbetar i kommunikatörspoolen

Ida Monstedt

Tf gruppchef

Charlotte Brandt

Kommunikatör

Johanna Bylund

Kommunikatör

Louise Grännsjö

Kommunikatör

Sara Lidman

Kommunikatör
08-524 841 86

Linda Nilsson

Kommunikatör

Maja Rudolphson

Kommunikatör

Linn Sjöberg

Kommunikatör

Daniel Ståhl

Kommunikatör

Kontakt

För frågor till kommunikatörspoolen, kontakta oss på kommunikatorspoolen@ki.se eller hör av dig till tf gruppchef Ida Monstedt.

2023-01-03
Ida Monstedt