Skip to main content

Kommunikatörspoolen på KI

Kommunikatörspoolens internkonsulter kan hjälpa till med allt från att skriva slagkraftiga texter, publicera och förbättra hemsidor, ta fram trycksaker och kommunikationsplaner, till strategisk rådgivning i kommunikationsfrågor.

Vad kan vi hjälpa till med?

Kommunikatörspoolen erbjuder professionellt kommunikationsstöd till institutioner och till administrativa utvecklingsprojekt vid KI. Vi som arbetar i teamet är anställda vid enheten för internkommunikation och verksamhetsstöd. Eftersom teamet är en del av kommunikationsavdelningen vid universitetsförvaltningen har vi även tillgång till avdelningens olika kompetenser för rådgivning i olika frågor.

Förfrågan

För nya uppdrag behöver vi vanligtvis rekrytera, vilket kan ta mellan tre och sex månader. Inkom därför gärna med din förfrågan i så god tid som möjligt.

Om du är intresserad av att anlita oss, hör av dig till teamledare eller kommunikatorspoolen@ki.se

Kostnad: 480 kr per timme och person att hyra.

Konsulter i kommunikatörspoolen

Teamledare och kommunikatör

Kommunikatör

Ida Rutström

Telefon: 08-524 852 55
Enhet: Internkommunikation och verksamhetsstöd
E-post: ida.rutstrom@ki.se
Teamledare för kommunikatörspoolen på KI, samt internkonsult med uppdrag som kommunikatör vid PHS och LIME.

Kommunikatörer

Kommunikatör

Charlotte Brandt

Telefon: 08-524 867 32
Enhet: Internkommunikation och verksamhetsstöd
E-post: charlotte.brandt@ki.se
Internkonsult med uppdrag som kommunikatör för LIME, FYFA och NEURO.

Kommunikatör

Louise Grännsjö

Telefon: 08-524 869 01
Enhet: Internkommunikation och verksamhetsstöd
E-post: louise.grannsjo@ki.se
Internkonsult med uppdrag som kommunikatör för Undervisning och lärande, samt Komparativ medicin.

Kommunikatör

Tabea Kemna

Telefon: 08-524 867 02
Enhet: Internkommunikation och verksamhetsstöd
E-post: tabea.kemna@ki.se
Internkonsult med uppdrag som kommunikatör för IT-avdelningen, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik samt universitetstandvården.

Kontakt

För frågor om kommunikatörspoolen, kontakta oss på kommunikatorspoolen@ki.se.