Skip to main content

Kommunikatörspoolen på KI

Kommunikatörspoolens internkonsulter kan hjälpa till med allt från att skriva slagkraftiga texter, publicera och förbättra hemsidor, ta fram trycksaker och kommunikationsplaner, till strategisk rådgivning i kommunikationsfrågor.

Vad kan vi hjälpa till med?

Kommunikatörspoolen erbjuder professionellt kommunikationsstöd till institutioner och till administrativa utvecklingsprojekt vid KI. Vi som arbetar i teamet är anställda vid enheten för internkommunikation och verksamhetsstöd. Eftersom teamet är en del av kommunikationsavdelningen vid universitetsförvaltningen har vi även tillgång till avdelningens olika kompetenser för rådgivning i olika frågor.

Förfrågan

För nya uppdrag behöver vi vanligtvis rekrytera, vilket kan ta mellan tre och sex månader. Inkom därför gärna med din förfrågan i så god tid som möjligt.

Om du är intresserad av att anlita oss, hör av dig till teamledare eller kommunikatorspoolen@ki.se

Kostnad: 480 kr per timme och person att hyra.

Konsulter i kommunikatörspoolen

Ida Rutström

Kommunikatör
Universitetsförvaltningen (UF), UF

Charlotte Brandt

Kommunikatör
Kommunikationsavdelningen
Universitetsförvaltningen (UF), UF

Tabea Kemna

Kommunikatör
IT-Avdelningen (ITA)
Universitetsförvaltningen (UF), UF

Louise Grännsjö

Kommunikatör
Internkommunikation och verksamhetsstöd
Universitetsförvaltningen (UF), UF

Kontakt

För frågor om kommunikatörspoolen, kontakta oss på kommunikatorspoolen@ki.se.