Kommunikatörspoolen på KI

Kommunikatörspoolens internkonsulter erbjuder långsiktigt professionellt kommunikationsstöd inom KI. Inom våra uppdrag arbetar vi med allt från målgruppsanpassad textproduktion, produktionsleda trycksaker, utveckla och förbättra webbsidor, till strategisk rådgivning i kommunikationsfrågor och att ta fram kommunikationsplaner.

Bilder av kommunikation och idéer mellan människor.

Vad kan vi hjälpa till med?

Kommunikatörspoolen erbjuder professionellt kommunikationsstöd inom KI i uppdrag som pågår om minst sex månader. Vi som arbetar i teamet är anställda vid enheten för kommunikationssamordning och varumärke. Eftersom teamet är en del av kommunikationsavdelningen vid universitetsförvaltningen har vi även tillgång till avdelningens olika kompetenser för rådgivning i olika frågor.

Förfrågan

Om du är intresserad av att anlita oss, hör av dig till tf. gruppchef Ida Monstedt eller mejla till kommunikatorspoolen@ki.se

Kostnad under 2023:  

  • 513 SEK/arbetad timme för institutioner och andra verksamheter utanför UF.
  • 442 SEK/arbetad timme för uppdrag inom universitetsförvaltningen

Vi som arbetar i kommunikatörspoolen

Ida Monstedt

Tf gruppchef

Charlotte Brandt

Kommunikatör

Louise Grännsjö

Kommunikatör

Izabela Lewalski

Kommunikatör

Sara Lidman

Kommunikatör
08-524 841 86

Maja Rudolphson

Kommunikatör

Ann-Sofie Sten

Kommunikatör

Daniel Ståhl

Kommunikatör

Kontakt

För frågor till kommunikatörspoolen, kontakta oss på kommunikatorspoolen@ki.se eller hör av dig till tf gruppchef Ida Monstedt.

IM
Innehållsgranskare:
2023-05-16