KIIP - Karolinska Institutets Integrationsplattform

KIIP är KI:s integrationsplattform som sammankopplar information från olika system och gör den synlig på en gemensam plattform. Tjänsten kan användas för olika projekt inom verksamheten.

KIIP bidrar till flexibilitet genom att minska beroendet av leverantörer för utveckling och att minska effekten av löpande systemförändringar. En integrationsplattform ger även en bättre övervakning och mätbarhet, samt minskar risken i att kunskap fastnar hos enskilda medarbetare eller hos externa leverantörer.

För vem passar tjänsten?

För medarbetare som behöver integrera information mellan två eller flera interna och/eller externa system som löpande behöver kommunicera automatiskt med varandra, genom API, filöverföring eller liknande.

Detta ingår i tjänsten

 • Arkitekturell och designmässig genomgång av behov.
 • Lösningsförslag med beräknad kostnad av integrationen.
 • Utveckling av tjänst med säker överföring.
 • Övervakning och support av integration i produktion.

Viktigt att veta om tjänsten

Det behövs alltid utvecklingsinsatser för en ny integration. Ta kontakt med tjänsteansvarig för KIIP i god tid om en ny integration behöver göras. Helst innan ett system som kräver integration köps in. 

 1. Kontakt tas med tjänsteansvarig för KIIP.
 2. Valideringar och förutsättningar görs om integrationen passar i KIIP.
 3. Passar integrationen i KIIP ska en beställning göras - se blankett nedan.
 4. Lösningsförslag, tidsplan och prisförslag tas fram.
 5. Utveckling av integrationen.
 6. Integrationskontrakt skrivs och integrationen produktionssätts.

Priser 

 • Utveckling av ny integration: beräkning görs när lösningsförslaget är framtaget (engångskostnad).
 • Löpande kostnad: beräknas efter komplexiteten av integrationen.

Support

För felanmälan och support, skapa ett ärende på KI IT Selfservice och ange "KIIP integration".

Beställ KIIP

AH
Innehållsgranskare:
2023-08-09