Skip to main content

Infrastrukturrådet

Infrastruktur har en stor och ökande betydelse för Karolinska Institutets forskning och utbildning, både i strategisk-akademiskt hänseende och för dess ekonomi. Infrastrukturrådet har till uppgift att samordna resurser och satsningar inom KI i relation till Region Stockholm samt till nationella och internationella initiativ. Rådet rapporterar formellt till Fakultetsnämnden och huvudfokus ligger för närvarande på forskningsinfrastruktur.

Infrastrukturrådet fått i uppdrag att ansvara för satsningar vad gäller core-faciliteter och gemensam forskningsapparatur.

Mandatperioden för infrastrukturrådets medlemmar är tre år.

Rådets sammansättning

Infrastrukturrådet leds av tf. prorektor Anders Gustafsson. Ledamöterna hämtas från såväl akademiska och administrativa funktioner inom KI, se delegationsordningen. Rådet kan också på egen hand adjungera och knyta till sig ytterligare kompetens.

Ordförande:

Ledamöter:

Studentrepresentant:

Adjungerande ledamöter:

 

Rådet får administrativt stöd från stöd från avdelningen för styrelsestöd och externa relationer vid centrala universitetsförvaltningen. Målet är att utnämningarna av ledamöterna ska bidra till en rättvisande geografisk spridning och att olika delar av organisationen kommer till tals.

Sammanträdestider

Våren 2020:

Onsdag 5 februari kl. 14.00 – 16.00

Torsdag 5 mars kl. 14.00 – 16.00

Måndag 30 mars kl. 14.00 – 16.00

Torsdag 23 april kl. 14.00 – 16.00

Fredag 29 maj kl. 12.30 – 14.30
 

Protokoll

2020

2017-2019

Dokument

Kontakt

Mats Andersson

Vetenskaplig samordnare

Lena Lewin

Vetenskaplig sekreterare
08-524 860 64