Infrastrukturrådet

Infrastruktur har en stor och ökande betydelse för Karolinska Institutets forskning och utbildning, både i strategisk-akademiskt hänseende och för dess ekonomi.

Infrastrukturrådet har till uppgift att samordna resurser och satsningar inom KI i relation till Region Stockholm samt till nationella och internationella initiativ. Rådet rapporterar formellt till Fakultetsnämnden och huvudfokus ligger för närvarande på forskningsinfrastruktur.

Infrastrukturrådet fått i uppdrag att ansvara för satsningar vad gäller core-faciliteter och gemensam forskningsapparatur.

Mandatperioden för infrastrukturrådets medlemmar är tre år.

Rådets sammansättning

Infrastrukturrådet leds av prorektor Anders Gustafsson. Ledamöterna hämtas från såväl akademiska och administrativa funktioner inom KI, se delegationsordningen. Rådet kan också på egen hand adjungera och knyta till sig ytterligare kompetens.

Ordförande

Ledamöter

Studentrepresentanter

Adjungerande ledamöter

 

Rådet får administrativt stöd från Fakultetskansliet och internationella relationer vid centrala universitetsförvaltningen. Målet är att utnämningarna av ledamöterna ska bidra till en rättvisande geografisk spridning och att olika delar av organisationen kommer till tals.

Sammanträden våren 2022
Datum Tid Plats
2 februari 09.00 - 11.00
23 februari 15.00 - 17.00
28 mars 15.00 - 17.00
9 maj 15.00 - 17.00

Strategi för Karolinska Institutets forskningsinfrastruktur 2021 - 2024

Karolinska Institutets vision – att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla – förutsätter en allt större anpassning mot spetsteknologi och funktionell forskningsinfrastruktur. Kommittén för forskning har därför fastställt en strategi för arbetet med core-faciliteter och forskningsinfrastruktur som gäller till och med 2024 och är i linje med universitetets övergripande strategi, Strategi 2030.

Strategi
Handlingsplan
Process för att ta fram strategi
Styrning och kontroll av KI:s forskningsinfrastruktur

Dokument

Kontakt

Mats Andersson

Vetenskaplig samordnare

Lena Lewin

Vetenskaplig sekreterare
08-524 860 64

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • All KI staff
Logga in med KI-ID