Infrastrukturrådet

Infrastruktur har en stor och ökande betydelse för Karolinska Institutets forskning och utbildning, både i strategisk-akademiskt hänseende och för dess ekonomi.

Infrastrukturrådet har till uppgift att samordna resurser och satsningar inom KI i relation till Region Stockholm samt till nationella och internationella initiativ. Rådet rapporterar formellt till Fakultetsnämnden och huvudfokus ligger för närvarande på forskningsinfrastruktur.

Infrastrukturrådet fått i uppdrag att ansvara för satsningar vad gäller core-faciliteter och gemensam forskningsapparatur.

Mandatperioden för infrastrukturrådets medlemmar är tre år.

Rådets sammansättning

Infrastrukturrådet leds av prorektor Anders Gustafsson. Ledamöterna hämtas från såväl akademiska och administrativa funktioner inom KI, se delegationsordningen. Rådet kan också på egen hand adjungera och knyta till sig ytterligare kompetens.

Ordförande:

Ledamöter:

Studentrepresentant:

Adjungerande ledamöter:

 

Rådet får administrativt stöd från Fakultetskansliet och externa relationer vid centrala universitetsförvaltningen. Målet är att utnämningarna av ledamöterna ska bidra till en rättvisande geografisk spridning och att olika delar av organisationen kommer till tals.

Sammanträdestider

Hösten 2020:

Torsdag 17 september kl. 14.30 – 16.30

Torsdag 22 oktober kl. 14.30 – 16.30

Måndag 16 november kl. 14.30 – 16.30

Tisdag 15 december kl. 10.00 – 11.30
 

Protokoll

2020

2017-2019

Dokument

Kontakt

Mats Andersson

Vetenskaplig samordnare

Lena Lewin

Vetenskaplig sekreterare
08-524 860 64