Infrastrukturnämnden

Infrastruktur har en stor och ökande betydelse för KI:s forskning, både i strategisk-akademiskt hänseende och för dess ekonomi.

Infrastrukturnämnden:

  • Samordnar resurser och satsningar på forskningsinfrastruktur inom KI i relation till Region Stockholm samt till nationella och internationella initiativ
  • Rapporterar formellt till Fakultetsnämnden med fokus på forskningsinfrastruktur
  • Speciellt ansvarar för satsningar vad gäller core-faciliteter och gemensam forskningsapparatur
KI:s strategi forskningsinfrastruktur 2021-2024

Strategi för KI:s forskningsinfrastruktur

KI:s vision förutsätter en allt större anpassning mot spetsteknologi och funktionell forskningsinfrastruktur. 

Kommittén för forskning har därför fastställt en strategi för arbetet med core-faciliteter och forskningsinfrastruktur som gäller till och med 2024 och är i linje med KI:s strategi 2030.


Strategi för KI:s forskningsinfrastruktur 2021 – 2024
Handlingsplan
Process för att ta fram strategi
Styrning och kontroll av KI:s forskningsinfrastruktur

Kontakt

Lisa Arodin

Avdelningssamordnare
08-524 837 38

Lena Lewin

Vetenskaplig sekreterare
08-524 860 64

Charlotta Kubu

Ekonomicontroller

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • All KI staff
Logga in med KI-ID
LL
Innehållsgranskare:
Margareta Stark
2023-09-21