Infrastrukturnämnden

Infrastruktur har en stor och ökande betydelse för KI:s forskning, både i strategisk-akademiskt hänseende och för dess ekonomi.

Infrastrukturnämnden:

  • Samordnar resurser och satsningar på forskningsinfrastruktur inom KI i relation till Region Stockholm samt till nationella och internationella initiativ
  • Rapporterar formellt till Fakultetsnämnden med fokus på forskningsinfrastruktur
  • Speciellt ansvarar för satsningar vad gäller core-faciliteter och gemensam forskningsapparatur

Sammansättning

  • Infrastrukturnämnden leds av ordförande utsedd av rektor.
  • Ledamöterna hämtas från akademiska och administrativa funktioner inom KI och bör representera hela KI:s verksamhet, enligt delegationsordningen, rådet kan adjungera och knyta till sig ytterligare kompetens.
  • Rådet får administrativt stöd från Fakultetskansliet och internationella relationer.
  • Mandatperioden för infrastrukturrådets medlemmar är 3 år.

Medlemmar

Ordförande

Karin Dahlman-Wright

Ledamöter

Lars Frelin, forskare
Caroline Graff, forskare
Jorge Ruas, forskare
Hjalmar Brismar, forskare

Studentrepresentant

Asrah Almoussaui, MF

Adjungerande ledamöter

Konstantinos Meletis, professor
Rune Brautaset, Kommittén för utbildning
Magnus Nordenskjöld, Senior professor
Annika Tibell, FoUU-direktör, representant Karolinska Universitetssjukhuset (K)
Johannes Wilbertz, Komparativ medicin
Rikard Becker, fastighetsdirektör (adjungeras vid behov)
Erika Franzén, professor

KI:s strategi forskningsinfrastruktur 2021-2024

Strategi för KI:s forskningsinfrastruktur

KI:s vision förutsätter en allt större anpassning mot spetsteknologi och funktionell forskningsinfrastruktur. 

Kommittén för forskning har därför fastställt en strategi för arbetet med core-faciliteter och forskningsinfrastruktur som gäller till och med 2024 och är i linje med KI:s strategi 2030.


Strategi för KI:s forskningsinfrastruktur 2021 – 2024
Handlingsplan
Process för att ta fram strategi
Styrning och kontroll av KI:s forskningsinfrastruktur

Kontakt

Mats Andersson

Vetenskaplig samordnare

Lena Lewin

Vetenskaplig sekreterare
08-524 860 64

Charlotta Kubu

Ekonomicontroller

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • All KI staff
Logga in med KI-ID
LL
Innehållsansvarig:
Clara Ersson
2023-03-14