Infrastrukturnämnden

Infrastruktur har en stor och ökande betydelse för KI:s forskning, både i strategisk-akademiskt hänseende och för dess ekonomi.

Infrastrukturnämnden:

  • Samordnar resurser och satsningar på forskningsinfrastruktur inom KI i relation till Region Stockholm samt till nationella och internationella initiativ
  • Rapporterar formellt till Fakultetsnämnden med fokus på forskningsinfrastruktur
  • Speciellt ansvarar för satsningar vad gäller core-faciliteter och gemensam forskningsapparatur

Sammansättning

  • Infrastrukturnämnden leds av ordförande utsedd av rektor.
  • Ledamöterna hämtas från akademiska och administrativa funktioner inom KI och bör representera hela KI:s verksamhet, enligt delegationsordningen, rådet kan adjungera och knyta till sig ytterligare kompetens.
  • Rådet får administrativt stöd från Fakultetskansliet och internationella relationer.
  • Mandatperioden för infrastrukturrådets medlemmar är 3 år.

Medlemmar

Ordförande

Anders Gustafsson, prorektor

Ledamöter

Lars Frelin, forskare
Caroline Graff, forskare
Jorge Ruas, forskare
Hjalmar Brismar, forskare

Studentrepresentant

Joachim Vist, MF

Adjungerande ledamöter

Konstantinos Meletis, professor
Lars-Arne Haldosén, Kommittén för utbildning
Magnus Nordenskjöld, Senior professor
Annika Tibell, FoUU-direktör, representant Karolinska Universitetssjukhuset (K)
Johannes Wilbertz, Komparativ medicin
Rikard Becker, fastighetsdirektör (adjungeras vid behov)
Erika Franzén, professor

KI:s strategi forskningsinfrastruktur 2021-2024

Strategi för KI:s forskningsinfrastruktur

KI:s vision förutsätter en allt större anpassning mot spetsteknologi och funktionell forskningsinfrastruktur. 

Kommittén för forskning har därför fastställt en strategi för arbetet med core-faciliteter och forskningsinfrastruktur som gäller till och med 2024 och är i linje med KI:s strategi 2030.


Strategi för KI:s forskningsinfrastruktur 2021 – 2024
Handlingsplan
Process för att ta fram strategi
Styrning och kontroll av KI:s forskningsinfrastruktur

Kontakt

Mats Andersson

Vetenskaplig samordnare

Lena Lewin

Vetenskaplig sekreterare
08-524 860 64

Charlotta Kubu

Ekonomicontroller

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • All KI staff
Logga in med KI-ID