Hybridundervisning

Här finns information och resurser om hur du kan skapa bra förutsättningar för undervisning i hybrid miljö, och vilka möjligheter och utmaningar som är bra att känna till.

Resurser

Nina Bergdahl: Design för engagemang i hybrida lärmiljöer

Nina Bergdahl: Studenters engagemang och disengagemang

Lokaler och utrustning

Fler resurser