Person som arbetar vid laptop. Endast händer syns.

Hybridundervisning

Här finns information och material om hur du kan skapa bra förutsättningar för undervisning i hybrid miljö, och vilka möjligheter och utmaningar som är bra att känna till. Du hittar inspiration, checklistor och videos för hur du ställer in kamera och högtalare.

Om hybridundervisning

Lokaler och utrustning

Inspiration

Nina Bergdahl: Design för engagemang i hybrida lärmiljöer

Nina Bergdahl: Studenters engagemang och disengagemang

Mer information och material