Hybridundervisning

Här finns information och resurser om hur du kan skapa bra förutsättningar för undervisning i hybrid miljö, och vilka möjligheter och utmaningar som är bra att känna till.

Resurser

Studenters engagemang och disengagemang

Design för engagemang i hybrida lärmiljöer

Lokaler och utrustning

Fler resurser