Gravida och ammande medarbetare

I samband med graviditet och amning finns det synnerliga skäl att vara extra uppmärksam på riskerna i arbetsmiljön.

Gravida och ammande medarbetare har rätt till en individuell riskbedömning av sina arbetsuppgifter. För särskilda instruktioner se ”stödjande arbetsmiljödokument för gravida och ammande personer i laboratorieverksamhet på KI” under dokument längre ned på sidan.

Arbetsmiljöverkets föreskrift om Gravida och ammande arbetstagare (se länk nedan) reglerar vilket arbete som får utföras av gravida och ammande arbetstagare. Syftet med denna föreskrift är att förebygga att gravida kvinnor, nyligen förlösta kvinnor och kvinnor som ammar utsätts för faktorer eller förhållanden i arbetet som kan medföra risk för ohälsa eller olycksfall.

Se även Arbetsmiljöverkets temasida samt övriga länkar och dokument.

Kontakt:

Vid frågor kontakta kemikaliesakerhet@ki.se

Heike Siegmund

Samordnare
Säkerhetsenheten
UF Universitetsförvaltningen