Fortsatt konsolidering i KI:s nya Lokalförsörjningsplan 2020-2023

De stora satsningarna på infrastruktur passerade kulmen 2018, och KI är sedan dess inne i en konsolidering som tydligt syns i att kostnadsökningen nästintill har upphört.

Vid konsistoriemötet i juni fastställde konsistoriet KI:s femte strategiska lokalförsörjningsplan. Planen ger en samlad bild av lokalekonomi och pågående lokalprojekt de kommande åren och ger en överblick över utvecklingen för såväl universitetsledningen som verksamma inom institutionerna.

 • Bromsade lokalkostnader
  De närmaste åren begränsas kostnadsutvecklingen till 1,2 procent per år efter att ha ökat med sammanlagt 18 procent under 2018-2019.
 • Färre och mindre projekt
  De projekt som idag är under genomförande eller utredning är av så begränsad storlek att de ryms i den låga prognosen för kostnadsutvecklingen.
 • Vakanser minskar
  Från mars 2018 till maj 2020 har de vakanta lokalerna minskat från 8,6 till 5,9 procent, och trenden är fortsatt nedåtgående. Målet är att ligga på 2‑4 procent, vilket innebär 5 000-10 000 kvadratmeter.
 • Balans 2027-2028
  I dagsläget är det underskott i lokalkostnadsbudgeten, men målet och planen är att vara i balans 2027-2028.
 • Internhyran reformeras 2021
  På sitt samman­träde i april fastställde konsistoriet en ny modell, innebärande att:
  • Samma kvadratmeterpris gäller för samtliga lokaler oavsett kategori
  • Internhyran rensas från komponenter som inte är relaterade till lokaler
  • Hyreskompensationen används till att sänka kvadratmeterpriset för samtliga lokaler.

För frågor kring KI:s lokalförsörjningsplan kontakta:

Lennart Ilke

Specialist