Lokalförsörjningsplaner för KI

Ändamålsenliga och effektiva lokaler för KI-verksamheter är ett långsiktigt behov – moderna laboratorier, bra infrastruktur, goda läromiljöer samt hög flexibilitet.

Omvärlden skiljer sig idag från hur vi såg den för bara ett år sedan. Inflationen har plötsligt blivit väldigt påtaglig för Karolinska Institutet. Hyrorna som är en betydande del av KI:s kostnader har under en lång tid ökat långsamt år för år, för att plötsligt höjas markant. Dessutom påverkar inflationen många andra kostnader, vilket riskerar att det leder till mindre tillgängliga medel för forskning och utbildning. Den nu snabba kostnadsökningen vi ser påverkar KI:s förutsättningar och vi måste jobba än mer med att optimera våra resurser. 

KI måste gemensamt fortsätta arbeta för att bibehålla de bästa förutsättningarna för forskning och utbildning i världsklass. Forskning och utbildning är KI:s grund och vi måste gemensamt arbeta för att nyttja de tillgängliga resurserna mer effektivt och skapa trygghet, långsiktig hållbarhet och de bästa innovationsmöjligheterna. 

En viktig fråga som rör utbildningen - hur skapar vi de bästa förutsättningarna för lärande? Pandemin tvingade oss att bedriva en stor del av undervisningen på distans under en lång tid. Både lärare och studenter erfor att vissa delar av undervisningen gick bra att göra på distans, medan andra delar var mer utmanande. 

Vi behöver nu hitta rätt balans mellan undervisningen på campus och på distans där ledstjärnan ska vara hur studenterna lär sig bäst. Därav följer att vi måste optimera våra utbildningslokaler samt dess utrustning för att ge rätt stöd till den pedagogik som vi väljer för våra olika kurser och program. Inom ramen för detta arbete behöver vi också se över nyttjandegraden av tillgänglig infrastruktur.

En sorglig utveckling som vi måste förhålla oss till är hot mot forskare samt internationella säkerhetsfrågor, som uppmärksammats och diskuterats en hel del under senare tid. Båda frågorna är viktiga eftersom de ytterst handlar om forskarens och forskningens villkor och om akademisk frihet. Vi strävar efter att KI:s lokaler ska upplevas som säkra och trygga av anställda och studenter.

Kontakt:

Profile image

Anette Backhumla

Fastighetsförvaltare

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
Logga in med KI-ID
AB
Innehållsgranskare:
Christina Rosqvist
2024-05-27