Parkering

Parkeringsmöjligheter på Karolinska Institutets Campus tillhandahålls av Akademiska Hus och sköts av företaget Aimo Park. För personal finns möjlighet att parkera till lägre taxa på utmärkta platser för personalparkering men detta kräver en giltig parkeringsdekal.

Personalparkering

För att få parkera till personaltaxa på campusområdena krävs en personaldekal som förnyas varje år. Personaldekaler beställs och delas ut inom varje institution.
Universitetsförvaltningens personal kan hämta dekaler i receptionen på Nobels väg 6.

Parkeringsgaragen kommer du åt med ditt passerkort, problem rapporteras till sakerhetsenheten@ki.se

Parkeringsavgift till personalpris kan också betalas månads- eller årsvis istället för vid varje parkeringstillfälle. Månads- eller årskort beställs av kundtjänst
hos Aimo Park, telefon 0771-96 90 06.

Den som har personaldekal och betalar avgift enligt personaltaxa på sitt ordinarie arbetsställe kan använda samma parkeringsbiljett på Akademiska Hus övriga parkeringar i Stockholm.

Fordon med handikapptillstånd

Ni som har ett fordon med handikapptillstånd parkerar avgiftsfritt utom på tidsbegränsad korttidsparkering. Tillgänglighetskartor för Solna och Flemingsberg campus finns hos Akademiska hus.

Parkering

Parkering på universitetsområdet 

Cykelgarage  

På våra Campus finns ett flertal cykelparkeringar i anslutning till våra hus, och på några platser finns det även låsta cykelgarage. 

I Solna finns ett cykelgarage i parkeringshuset Skruven.

I Flemingsberg finns ett cykelgarage i parkeringsgaraget på Alfred Nobels allé 8.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • C3.Fysiologi och farmakologi
  • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
  • H5.Laboratoriemedicin
  • K1.Molekylär medicin och kirurgi
Logga in med KI-ID
MO
Innehållsgranskare:
Viktoria Olausson
2024-07-09