Löneutbetalningar och skatt

Här kan du läsa om hur din lön betalas ut, om skatt och hur lön betalas ut till utländska nyanställda och stipendiater. Du kan läsa om din lönespecifikation och hitta kontaktuppgifter till alla centrala lönehandläggare. Här finns också dokument för kontoanmälan.

Löneutbetalning via Swedbank

Karolinska Institutet har Swedbank som bank för sina löneutbetalningar. Du som är anställd, kommer att få din lön och andra ersättningar utbetald via Swedbank. För att utbetalningen ska betalas ut till rätt konto, ska du registrera ditt bankkonto på Swedbanks hemsida. Detta måste göras senast den 21:a i utbetalningsmånaden.

Anmäl kontonummer till Swedbank

Efter du har anmält ditt bankkonto till Swedbank, får du din lön utbetald till den bank och bankkonto som du har angivit.

Om du inte har registrerat ditt kontonummer hos Swedbank får du en kontantavi skickad till din hemadress.

Lönen utbetalas normalt den 25:e varje månad.

För timavlönade utbetalas lönen månaden efter det att arbete har utförts. Om den 25:e infaller på en lördag utbetalas lönen fredagen före och om den 25:e infaller på en söndag utbetalas lönen måndagen efter.

Vid byte av bank eller bankkonto

Om du byter bank eller bankkonto, måste du själv registrera ditt nya bankkonto på Swedbanks hemsida för att utbetalningen ska betalas ut till rätt konto. Om du byter från utländskt bankkonto till svenskt så måste du också kontakta Swedbank så att de kan ta bort kopplingen till det utländska kontot. Ange KI:s löneavtalsnummer 029572 vid avanmälan.

Svenskt bankkonto som är registrerat med din banks fiktiva personnummer

Du kan ha ett svenskt bankkonto med ett fiktivt personnummer hos din bank (om du saknar samordningsnummer eller svenskt personnummer).

När byte till personnummer sker i KI:s lönesystem så måste du kontakta din bank och se till att kontot du vill ha din lön insatt på är kopplat till det nya personnumret.

Du anmäler kontot på nytt till Swedbank.

Om du inte gör denna uppdatering innan den 21:a i utbetalningsmånaden, så kommer utbetalningen bli avvisad eller så skickas en kontantavi till din hemadress.

Så här löser du in en kontantavi

Om du inte har registrerat ditt kontonummer hos Swedbank kommer du få din lön utbetald genom en kontantavi som skickas till den adress som är registrerad i PA-webben.

Saknar du personnummer eller samordningsnummer så skickas ingen kontantavi ut. Om lönesystemet saknar bankkonto och personnummer/samordningsnummer så kommer utbetalningen bli avvisad och beloppet kommer då istället betalas ut vid nästkommande ordinarie lönekörning.

Du som har BankID eller säkerhetsdosa kan lösa in din kontantavi online på Swedbanks hemsida

Har du inte möjlighet att lösa in din kontantavi går det även bra att lösa in den på ett Swedbank/Sparbankskontor samt, mot en avgift, vid ombud för ClearOn (ex Ica, Coop eller Hemköp).

Adressändring

Om du flyttar, glöm inte att ändra din adress i PA-webben (primula).

Utländskt bankkonto

Har du ett samordnings- eller personnummer och ett utländskt bankkonto, måste du besöka ett Swedbank/Sparbankskontor och anmäla ditt utländska bankkonto. Det kan ta upp till två veckor att få sitt utländska bankkonto registrerat.

För att registrera ditt bankkonto på Swedbankkontor ska du ta med:

  • Samordnings- eller personnummer
  • Skatteverkets beslut om samordningsnummer
  • Anställningsavtal KI
  • Pass eller svenskt id-kort (som utfärdas av Skatteverket)
  • KI:s löneavtalsnummer 029572

Alternativt kan du fylla i blanketten för kontoanmälan och när du har undertecknat blanketten så ger du den till din lokala HR-avdelning, som ser till att ditt utländska bankkonto anmäls.

Skatt

Som nyanställd ska du lämna in en skattsedel till din arbetsplats. Skattsedeln kan du beställa från Skatteverket. Om du inte lämnar in en skattsedel dras så kallad förhöjd skatt vilket innebär att det dras skatt enligt tabell 31 plus 10% extra.

Eventuell jämkningsbeslut från Skatteverket ska du skicka in snarast till din lokala HR-avdelning.

Önskas ett extra eller högre skatteavdrag så ska din lokala HR-avdelning informeras om det årligen. Man kan önska antingen en procentsats eller ett belopp.

På timlön och annan ersättning dras 30% skatt om du inte har meddelat annat till payroll@uf.ki.se.

Är du skolungdom som inte ska betala skatt ska du lämna aktuellt intyg från Skatteverket (SKV 434) till din lokala HR.

Bor du i utlandet ska du ansöka om SINK-skatt hos Skatteverket och lämna beslutet till din lokala HR.

Elektronisk lönespecifikation i Kivra

Alla som får lön/ersättning från KI kan se sin lönespecifikation i Kivra. För att se lönespecifikationen i Kivra krävs ett svenskt personnummer och bank-id. Bank-id tillhandahålls av olika banker.

Ladda ner Kivraappen i mobiltelefonen eller gå till kivra.se och logga in med bank-id. När lönespecifikationen är skickad finns den tillgänglig i kivraappen.

Månadsavlönade kan även se sin lönespecifikation i PA-webben (primula).

Efter februari 2023 skickas inga lönespecifikationer på papper. 

Dokument

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • C2.Medicinsk biokemi och biofysik
  • C3.Fysiologi och farmakologi
Logga in med KI-ID
PR
Innehållsgranskare:
2023-08-09