Fakultetsnämnden - ledamöter, sammanträdestider och protokoll

Fakultetsnämnden har under rektor det övergripande ansvaret för fakultetens utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle. Huvudsakliga ansvarsområden är resursfördelning, kvalitet, kompetensförsörjning av lärare och forskare, infrastruktur och internationalisering.

Ledamöter

Ordförande

Ole Petter Ottersen, rektor och ordförande

Vicerektorer för de tre kommittéerna

Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning

Martin Bergö, vicerektor för forskning

Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning

Dekaner för de tre institutionsgrupperna

Maria Eriksdotter, dekan KI Syd

Christer Höög, dekan KI Solna

Anna Martling, dekan KI Nord

Lärarrepresentanter

Kamila Czene

Ewa Ehrenborg

Mikael Rydén

Studentrepresentanter

Juni Stigsdotter (OF)

Misha Amini (MF)

Sebastian Ols (MF)

Övriga och tjänstemän

Anders Gustafsson, prorektor

Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande

Magnus Ericson, fakultetsnämndens sekreterare

 

Sammanträdestider

Hösten 2022

Onsdag den 21 september, kl. 13.00-16.00

Onsdag den 26 oktober, kl. 13.00-16.00

Onsdag den 23 november, kl. 13.00-16.00

Onsdag den 21 december, kl. 13.00-16.00

 

Protokoll

Kontakt

Magnus Ericson

Samordnare