Skip to main content

Fakultetsnämnden - ledamöter, sammanträdestider och protokoll

Fakultetsnämnden har från den 1 januari 2019 det övergripande, strategiska ansvaret för fakultetens utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle. Huvudsakliga ansvarsområden är resursfördelning, kvalitetssystem, rekrytering av undervisande och forskande personal, infrastruktur och internationalisering.

Ledamöter

Ordförande

Ole Petter Ottersen, rektor och ordförande

Vicerektorer för de tre kommittéerna

Birgitta Henriques Normark, t.f. ordförande i kommittén för forskning

Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning

Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning

Dekaner för de tre institutionsgrupperna

Maria Eriksdotter, dekan KI Syd

Christer Höög, dekan KI Solna

Anna Martling, dekan KI Nord

Lärarrepresentanter

Maria Ankarcrona

Ewa Ehrenborg

Petter Höglund

Studentrepresentanter

Josefine Andersson (MF)

Ellenor Bel (OF)

Qiaoli Wang (MF)

Övriga och tjänstemän

Anders Gustafsson, t.f. prorektor

Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande

Radmila Micic, fakultetsnämndens sekreterare

Sammanträdestider

Våren 2019

  • Torsdagen den 31 januari kl. 13.00–17.00
  • Onsdagen den 6 mars kl. 10.00–14.30
  • Tisdagen den 2 april kl. 13.00–17.00
  • Tisdagen den 21 maj kl. 13.00–17.00
  • Tisdagen den 18 juni kl. 13.00–17.00

Hösten 2019

  • Torsdagen den 29 augusti - fredagen den 30 augusti (internat)
  • Tisdagen den 17 september kl. 13.30-17.00
  • Onsdagen den 16 oktober kl. 13.00-17.00
  • Torsdagen den 14 november kl. 13.00-17.00
  • Tisdagen den 17 december kl. 13.00-17.00

Protokoll

2019-01-31

2019-03-06

2019-04-02

2019-05-21

2019-06-18

2019-09-17

Radmila Micic

Samordnare
08-524 864 84
UF.Strategiskt ledningsstöd
UF Universitetsförvaltningen