Fakultetsnämnden - ledamöter, sammanträdestider och protokoll

Fakultetsnämnden har under rektor det övergripande ansvaret för utbildning och forskning vid fakulteten. Exempel på ansvarsområden är resursfördelning, infrastruktur, kvalitet och kompetensförsörjning av lärare och forskare.

Ledamöter

Ordförande

Ole Petter Ottersen, rektor och ordförande

Vicerektorer för de tre kommittéerna

Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning

Martin Bergö, vicerektor för forskning

Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning

Dekaner för de tre institutionsgrupperna

Maria Eriksdotter, dekan KI Syd

Christer Höög, dekan KI Solna

Anna Martling, dekan KI Nord

Lärarrepresentanter

Kamila Czene

Ewa Ehrenborg

Mikael Rydén

Studentrepresentanter

Juni Stigsdotter (OF)

Misha Amini (MF)

Sebastian Ols (MF)

Övriga och tjänstemän

Anders Gustafsson, prorektor

Marie-Louice Isacson, biträdande universitetsdirektör, huvudföredragande

Magnus Ericson, fakultetsnämndens sekreterare

Sammanträdestider

Hösten 2022

  • Onsdag den 21 september, kl. 13.00-16.00
  • Onsdag den 26 oktober, kl. 13.00-16.00
  • Onsdag den 23 november, kl. 13.00-16.00
  • Onsdag den 21 december, kl. 13.00-16.00

Våren 2023

  • Tisdag den 31 januari, kl. 13.00 – 17.00
  • Tisdag den 7 mars, kl. 13.00 – 17.00
  • Måndag den 24 april, kl. 13.00 – 17.00
  • Onsdag den 24 maj, kl. 13.00 – 17.00
  • Onsdag den 21 juni, kl. 9.00 – 13.00

Protokoll

Kontakt

Magnus Ericson

Samordnare