Fakultetsnämnden - ledamöter, sammanträdestider och protokoll

Fakultetsnämnden har under rektor det övergripande ansvaret för fakultetens utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle. Huvudsakliga ansvarsområden är resursfördelning, kvalitet, kompetensförsörjning av lärare och forskare, infrastruktur och internationalisering.

Ledamöter

Ordförande

Ole Petter Ottersen, rektor och ordförande

Vicerektorer för de tre kommittéerna

Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning

Birgitta Henriques Normark, vicerektor för forskning

Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning

Dekaner för de tre institutionsgrupperna

Maria Eriksdotter, dekan KI Syd

Christer Höög, dekan KI Solna

Anna Martling, dekan KI Nord

Lärarrepresentanter

Kamila Czene

Ewa Ehrenborg

Mikael Rydén

Studentrepresentanter

Josefine Andersson (MF)

Ellenor Bel (OF)

Susanne Neumann (MF)

Övriga och tjänstemän

Anders Gustafsson, prorektor

Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande

Magnus Ericson, fakultetsnämndens sekreterare

Sammanträdestider

Hösten 2020

  • Internat den 20-21 augusti
  • Tisdagen den 15 september kl. 13.00-17.00
  • Torsdagen den 22 oktober kl. 08.30-12.00
  • Torsdagen den 19 november kl. 12.00-16.00
  • Tisdagen den 15 december kl. 13.00-17.00

Protokoll 2020

2020-02-07

2020-03-12

2020-04-14

2020-05-20

2020-05-28

2020-06-11

2020-08-20

Protokoll 2019

2019-01-31

2019-03-06

2019-04-02

2019-05-21

2019-06-18

2019-09-17

2019-10-16

2019-11-14

2019-12-17

 

Magnus Ericson

Samordnare