Fakultetsnämnden - ledamöter, sammanträdestider och protokoll

Fakultetsnämnden har under rektor det övergripande ansvaret för utbildning och forskning vid fakulteten. Exempel på ansvarsområden är resursfördelning, infrastruktur, kvalitet och kompetensförsörjning av lärare och forskare.

Ledamöter

Ordförande

Annika Östman Wernerson, rektor och ordförande

Vicerektorer för de tre kommittéerna

Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning

Marie Arsenian-Henrikson, vicerektor för forskning

Ewa Ehrenborg, vicerektor för utbildning

Dekaner för de tre institutionsgrupperna

Maria Eriksdotter, dekan KI Syd

Christer Höög, dekan KI Solna

Anna Martling, dekan KI Nord

Lärarrepresentanter

Catharina Larsson

Anna Norrby-Teglund

Matti Sällberg

Studentrepresentanter

Julia Holmén  (OF)

Misha Amini (MF)

Daniel Söderberg (MF)

Övriga och tjänstemän

Martin Bergö, prorektor

Marie-Louice Isacson, biträdande universitetsdirektör, huvudföredragande

Magnus Ericson, fakultetsnämndens sekreterare

Sammanträdestider

 

Våren 2023

  • Tisdag den 31 januari, kl. 13.00 – 17.00
  • Tisdag den 7 mars, kl. 13.00 – 17.00
  • Måndag den 24 april, kl. 13.00 – 17.00
  • Onsdag den 24 maj, kl. 13.00 – 17.00
  • Onsdag den 21 juni, kl. 9.00 – 13.00

 

Hösten 2023

  • Tisdag 12 september, 13.00-17.00
  • Måndag 16 oktober, 13.00-17.00
  • Torsdag 16 november, 09.00-13.00
  • Tisdag 19 december, 13.00-17.00

Protokoll

Kontakt

Magnus Ericson

Samordnare
ME
Innehållsgranskare:
Margareta Stark
2023-09-11