Blanketter och dokument inom forskarutbildning

Antagning

Information om antagning till utbildning på forskarnivå

Notera att blanketterna för antagningsprocessen har reviderats och att nya versioner ligger här sedan 10 oktober. Om någon innan dess hunnit ladda ned en blankett så går det bra att fullfölja processen med den äldre versionen.

Inrättande av doktorandplats 

Ansökan om grönt ljus är en bilaga till ansökan om inrättande av doktorandplats, men kan användas separat t.ex. i samband med KID-medelsansökan eller om en ny huvudhandlare utses.

Beslut om antagning

Individuell studieplan

En ifylld studieplan ska lämnas in till institutionen senast en månad efter studiestart.

(Observera att ett digitalt system för individuella studieplaner, ISP-systemet håller på att införas. Ovanstående blanketter kommer därmed att fasas ut. Hör med institutionen vad som gäller för dig.)

Årlig uppföljning

(Observera att denna pappersblankett endast används för de doktorander som inte har en digital individuell studieplan.)

Halvtidskontroll

Avhandling, disputation och examensbevis

Övriga dokument

Mall för finansieringsavtal för samverkansdoktorand (forskarutbildning vid KI inom ramen för anställning hos annan arbetsgivare) kan erhållas genom att skriva till avtal@ki.se (juridiska avdelningen). Notera att denna mall inte är anpassad för doktorander anställda av Region Stockholm.