Skip to main content

Blanketter och dokument inom forskarutbildning

Antagning

Information om antagning till utbildning på forskarnivå

Inrättande av doktorandplats (ny rutin 2018-10-16)

Beslut om antagning

Upprättande av individuell studieplan

En ifylld studieplan ska lämnas in till institutionen senast en månad efter studiestart.

(Observera att på sikt kommer samtliga individuella studieplaner upprättas i ett digitalt ISP-system istället för på dessa blanketter.)

Årlig uppföljning och halvtidskontroll

Avhandling, disputation och examensbevis

Övriga dokument

Mall för finansieringsavtal för samverkansdoktorand (forskarutbildning vid KI inom ramen för anställning hos annan arbetsgivare) kan erhållas genom att skriva till avtal@ki.se (juridiska avdelningen). Notera att denna mall inte är anpassad för doktorander anställda av Region Stockholm men att ett arbete pågår att ta fram en avtalsmall även för denna grupp.