Skip to main content

Blanketter och dokument inom forskarutbildning

Antagning

Information om antagning till utbildning på forskarnivå

Inrättande av doktorandplats 

Beslut om antagning

Individuell studieplan

En ifylld studieplan ska lämnas in till institutionen senast en månad efter studiestart.

(Observera att ett digitalt system för individuella studieplaner, ISP-systemet håller på att införas. Dessa blanketter kommer därmed att fasas ut. Hör med institutionen vad som gäller för dig)

Årlig uppföljning

(Observera att denna pappersblankett endast används för de doktorander som inte har en digital individuell studieplan)

Halvtidskontroll

Avhandling, disputation och examensbevis

Övriga dokument

Mall för finansieringsavtal för samverkansdoktorand (forskarutbildning vid KI inom ramen för anställning hos annan arbetsgivare) kan erhållas genom att skriva till avtal@ki.se (juridiska avdelningen). Notera att denna mall inte är anpassad för doktorander anställda av Region Stockholm men att ett arbete pågår att ta fram en avtalsmall även för denna grupp.