Blanketter och dokument inom forskarutbildning

Antagning

Information om antagning till utbildning på forskarnivå

Inrättande av doktorandplats 

Notera att blanketten för grönt ljus håller på att revideras och en ny blankett ska användas från och med 10 oktober. Den nuvarande blanketten kan användas tills den nya blanketten finns på plats.

Beslut om antagning

Individuell studieplan

En ifylld studieplan ska lämnas in till institutionen senast en månad efter studiestart.

(Observera att ett digitalt system för individuella studieplaner, ISP-systemet håller på att införas. Ovanstående blanketter kommer därmed att fasas ut. Hör med institutionen vad som gäller för dig)

Årlig uppföljning

(Observera att denna pappersblankett endast används för de doktorander som inte har en digital individuell studieplan)

Halvtidskontroll

Avhandling, disputation och examensbevis

Övriga dokument

Mall för finansieringsavtal för samverkansdoktorand (forskarutbildning vid KI inom ramen för anställning hos annan arbetsgivare) kan erhållas genom att skriva till avtal@ki.se (juridiska avdelningen). Notera att denna mall inte är anpassad för doktorander anställda av Region Stockholm men att ett arbete pågår att ta fram en avtalsmall även för denna grupp.