Skip to main content

Blanketter och dokument inom forskarutbildning

Antagning

Information om antagning till utbildning på forskarnivå

Inrättande av doktorandplats (ny rutin 2018-10-16)

Beslut om antagning

Upprättande av individuell studieplan

En ifylld studieplan ska lämnas in till institutionen senast en månad efter studiestart.

(Observera att på sikt kommer samtliga individuella studieplaner upprättas i ett digitalt ISP-system istället för på dessa blanketter.)

Årlig uppföljning och halvtidskontroll

Avhandling, disputation och examensbevis

Övriga dokument