Blanketter och dokument inom forskarutbildning

Antagning

Information om antagning till utbildning på forskarnivå

Inrättande av doktorandplats 

Ansökan om grönt ljus är en bilaga till ansökan om inrättande av doktorandplats, men kan användas separat t.ex. i samband med KID-medelsansökan eller om en ny huvudhandlare utses.

Beslut om antagning

Individuell studieplan (ISP)

En ifylld ISP ska lämnas in till institutionen senast en månad efter studiestart.

Observera: Doktorander antagna från och med 1 februari 2021 upprättar sin individuella studieplan digitalt. Information om digitala studieplaner.

Årlig uppföljning

Följande blankett används endast av de som inte  har digital ISP:

Halvtidskontroll

Kurser och poänggivande moment

Avhandling, disputation och examensbevis

Övriga dokument

Mall för finansieringsavtal för samverkansdoktorand (forskarutbildning vid KI inom ramen för anställning hos annan arbetsgivare) kan erhållas genom att skriva till avtal@ki.se (juridiska avdelningen). Notera att denna mall inte är anpassad för doktorander anställda av Region Stockholm.