Blanketter inom forskarutbildning

Här finns de blanketter som behövs före och under forskarutbildningen, t.ex. inrättade av doktorandplats, halvtidskontroll och ansökan om disputation.

Inrättande av doktorandplats

(Ansökan om grönt ljus är en bilaga till ansökan om inrättande av doktorandplats, men kan användas separat t.ex. i samband med KID-medelsansökan eller om en ny huvudhandlare utses.)

Årlig uppföljning

(notera; används endast av de som inte  har digital ISP)

Kurser och poänggivande moment

Mall för finansieringsavtal för samverkansdoktorand (forskarutbildning vid KI inom ramen för anställning hos annan arbetsgivare) kan erhållas genom att skriva till avtal@ki.se (juridiska avdelningen). Notera att denna mall inte är anpassad för doktorander anställda av Region Stockholm.

KV
Innehållsgranskare:
Clara Ersson
2023-04-21