Beställ fysiskt nätverksuttag

Använd formuläret för att beställa ett fysiskt uttag, utöver det som ingår i din standardarbetsplats.

När du har skickat in formuläret får du ett mejl med ditt ärendenummer. Svara på detta mejl i fall du vill bifoga t.ex. en ritning för placering av uttaget.

Name
Ett riktvärde för kostnadsuppskattning är ca. 4000 kr per styck (dubbel uttag) beroende på omständigheter
Märkning på närmaste uttag (t.ex. 95:08 AB01 01-02).
Ange hur många uttag du vill beställa.
Övrig kommentar till IT-avdelningen.