Viktiga datum - Disputationskommittén

Disputationskommittén har möten varannan vecka, med undantag för sommarperioden. Nedanstående datum är satta med tanke på att du ska hinna med alla moment inför din disputation utan tidspress. Disputation och förhandsgranskning av delarbeten ska ske inom disputationsterminerna.

Vårterminen 2024

Vårterminen 2024
Möte Deadline Tidigast möjliga disputationsdag
2024-01-09 2023-12-13 2024-03-15
2024-01-23 2024-01-09 2024-03-28
2024-02-05 2024-01-22 2024-04-12
2024-02-19 2024-02-05 2024-04-26
2024-03-04 2024-02-19 2024-05-13
2024-03-18 2024-03-04 2024-05-24
2024-04-02 2024-03-14 2024-06-10
2024-04-16 2024-04-02 2024-06-18
2024-04-29 2024-04-15 2024-08-16
2024-05-13 2024-04-24 2024-08-30
2024-05-28 2024-05-14 2024-09-13
2024-06-11 2024-05-28 2024-09-27

Höstterminen 2023

Höstterminen 2023
Möte Deadline Tidigast möjliga disputationsdag
2023-08-14 2023-07-31 2023-10-20
2023-08-29 2023-08-15 2023-11-02
2023-09-11 2023-08-28 2023-11-17
2023-09-25 2023-09-11 2023-12-01
2023-10-10 2023-09-26 2023-12-15
2023-10-24 2023-10-10 2024-01-12
2023-11-07 2023-10-24 2024-01-26
2023-11-20 2023-11-06 2024-02-09
2023-12-04 2023-11-20 2024-02-23

 

Disputationsterminer

Höstterminen 2023: 7 augusti - 19 december

Vårterminen 2024: 8 januari - 18 juni

Höstterminen 2024: 5 augusti - 18 december

Disputationskommittén är utsedd av kommittén för utbildning på forskarnivå för att kontrollera att reglerna för examination följs samt för att säkerställa högsta möjliga kvalitet på avhandlingar från Karolinska Institutet. Disputationskommittén sammanträder både i Solna och i Huddinge.

Ledamöter i Disputationskommittén

Kontakt

Disputationskommittén

Frågor om disputationsprocessen

Ruket Negasi

Handläggare
08-52486113
GH
Innehållsgranskare:
2023-09-14