Viktiga datum - Disputationskommittén

Disputationskommittén har möten varannan vecka, med undantag för sommarperioden. Nedanstående datum är satta med tanke på att du ska hinna med alla moment inför din disputation utan tidspress. Disputation och förhandsgranskning av delarbeten ska ske inom disputationsterminerna.

Vårterminen 2022

Vårterminen 2022
Möte Deadline Tidigast möjliga disputationsdag
2022-01-11 2021-12-14 2022-03-18
2022-01-25 2022-01-11 2022-04-01
2022-02-07 2022-01-24 2022-04-19
2022-02-21 2022-02-07 2022-04-29
2022-03-08 2022-02-22 2022-05-13
2022-03-22 2022-03-08 2022-05-30
2022-04-04 2022-03-21 2022-06-10
2022-04-19 2022-03-31 2022-06-22
2022-05-03 2022-04-19 2022-08-19
2022-05-16 2022-05-03 2022-09-02
2022-05-30 2022-05-12 2022-09-16
2022-06-13 2022-05-30 2022-09-30

Höstterminen 2022

Höstterminen 2022
Möte Deadline Tidigast möjliga disputationsdag
2022-08-16 2022-08-02 2022-10-21
2022-08-30 2022-08-16 2022-11-03
2022-09-12 2022-08-29 2022-11-18
2022-09-26 2022-09-12 2022-12-02
2022-10-11 2022-09-27 2022-12-16
2022-10-25 2022-10-11 2023-01-13
2022-11-08 2022-10-25 2023-01-27
2022-11-21 2022-11-07 2023-02-10
2022-12-05 2022-11-21 2023-02-27

Disputationsterminer

Vårterminen 2022: 10 januari - 22 juni

Höstterminen 2022: 8 augusti - 21 december

Disputationskommittén är utsedd av kommittén för utbildning på forskarnivå för att kontrollera att reglerna för examination följs samt för att säkerställa högsta möjliga kvalitet på avhandlingar från Karolinska Institutet. Disputationskommittén sammanträder både i Solna och i Huddinge.

Ledamöter i Disputationskommittén

Kontakt

Disputationskommittén

Frågor om disputationsprocessen