Skip to main content

Viktiga datum - Disputationskommittén

Disputationskommittén har möten varannan vecka, med undantag för sommarperioden. Nedanstående datum är satta med tanke på att du ska hinna med alla moment inför din disputation utan tidspress. Disputation och förhandsgranskning av delarbeten ska ske inom disputationsterminerna.

 

Höstterminen 2019

Möte Deadline Tidigast möjliga disputationsdag
2019-08-20 2019-08-06 2019-10-25
2019-09-03 2019-08-20 2019-11-08
2019-09-16 2019-09-02 2019-11-22
2019-09-30 2019-09-16 2019-12-06
2019-10-15 2019-10-01 2019-12-18
2019-10-29 2019-10-15 2020-01-17
2019-11-12 2019-10-29 2020-01-31
2019-11-25 2019-11-11 2020-02-14
2019-12-09 2019-11-25 2020-02-28

Disputationsterminer

Vårterminen 2019: 7 januari - 19 juni

Höstterminen 2019: 12 augusti - 18 december

Vårterminen 2020: 7 januari - 17 juni

Höstterminen 2020: 10 augusti - 18 december

Disputationskommittén är utsedd av Kommittén för utbildning på forskarnivå för att kontrollera att reglerna för examination följs samt för att säkerställa högsta möjliga kvalitet på avhandlingar från Karolinska Institutet. Disputationskommittén sammanträder både i Solna och i Huddinge.

Ledamöter i disputationskommittén

Ordförande

Mia von Euler

Lena Palmberg

Övriga ledamöter

Cecilia Götherström

Sigridur Kalman

Mattias Svensson

Karin Loré

Per-Arne Lönnqvist

Herwig Schüler

André Stark

Cilla Söderhäll

Charlotte Ytterberg

Agneta Åkesson

Doktorandrepresentanter

Benedek Bozoky

Katharina Susek

Kontakt

Disputationskommittén

Frågor om disputationsprocessen