Viktiga datum - Disputationskommittén

Disputationskommittén har möten varannan vecka, med undantag för sommarperioden. Nedanstående datum är satta med tanke på att du ska hinna med alla moment inför din disputation utan tidspress. Disputation och förhandsgranskning av delarbeten ska ske inom disputationsterminerna.

Vårterminen 2021

Möte Deadline Tidigast möjliga disputationsdag
2021-01-12 2020-12-14 2021-03-19
2021-01-26 2021-01-12 2021-04-01
2021-02-08 2021-01-25 2021-04-16
2021-02-22 2021-02-08 2021-04-30
2021-03-09 2021-02-23 2021-05-12
2021-03-23 2021-03-09 2021-05-28
2021-04-06 2021-03-18 2021-06-11
2021-04-20 2021-04-06 2021-06-23
2021-05-03 2021-04-20 2021-08-20
2021-05-17 2021-05-03 2021-09-03
2021-05-31 2021-05-17 2021-09-17
2021-06-14 2021-05-31 2021-10-01

Höstterminen 2021

Möte Deadline Tidigast möjliga disputationsdag
2021-08-17 2021-08-03 2021-10-22
2021-08-31 2021-08-17 2021-11-05
2021-09-13 2021-08-30 2021-11-19
2021-09-27 2021-09-13 2021-12-03
2021-10-12 2021-09-28 2021-12-17
2021-10-26 2021-10-12 2022-01-14
2021-11-08 2021-10-25 2022-01-28
2021-11-22 2021-11-08 2022-02-11
2021-12-07 2021-11-23 2022-02-25

Disputationsterminer

Vårterminen 2021: 7 januari -23 juni

Höstterminen 2021: 9 augusti -21 december

Disputationskommittén är utsedd av Kommittén för utbildning på forskarnivå för att kontrollera att reglerna för examination följs samt för att säkerställa högsta möjliga kvalitet på avhandlingar från Karolinska Institutet. Disputationskommittén sammanträder både i Solna och i Huddinge.

Ledamöter i disputationskommittén

Ordförande

Lena Palmberg

Mattias Svensson

Övriga ledamöter

Susanna Brighenti

Dagmar Galter

Cecilia Götherström

Sigridur Kalman

Karin Loré

Per-Arne Lönnqvist

André Stark

Cilla Söderhäll

Eva Wikström-Jonsson

Charlotte Ytterberg

Agneta Åkesson

Doktorandrepresentanter

Benedek Bozoky

Yujiao Wu

Kontakt

Disputationskommittén

Frågor om disputationsprocessen

Ruket Negasi

Handläggare
08-52486113