Viktiga datum - Disputationskommittén

Disputationskommittén har möten varannan vecka, med undantag för sommarperioden. Nedanstående datum är satta med tanke på att du ska hinna med alla moment inför din disputation utan tidspress. Disputation och förhandsgranskning av delarbeten ska ske inom disputationsterminerna.

Höstterminen 2022

Höstterminen 2022
Möte Deadline Tidigast möjliga disputationsdag
2022-08-16 2022-08-02 2022-10-21
2022-08-30 2022-08-16 2022-11-03
2022-09-12 2022-08-29 2022-11-18
2022-09-26 2022-09-12 2022-12-02
2022-10-11 2022-09-27 2022-12-16
2022-10-25 2022-10-11 2023-01-13
2022-11-08 2022-10-25 2023-01-27
2022-11-21 2022-11-07 2023-02-10
2022-12-05 2022-11-21 2023-02-27

Vårterminen 2023

Vårterminen 2023
Möte Deadline Tidigast möjliga disputationsdag
2023-01-10 2022-12-14 2023-03-17
2023-01-24 2023-01-10 2023-03-31
2023-02-06 2023-01-24 2023-04-14
2023-02-20 2023-02-06 2023-04-28
2023-03-07 2023-02-21 2023-05-12
2023-03-21 2023-03-07 2023-05-26
2023-04-03 2023-03-20 2023-06-09
2023-04-17 2023-03-30 2023-06-20
2023-05-02 2023-04-18 2023-08-18
2023-05-15 2023-04-27 2023-09-01
2023-05-29 2023-05-11 2023-09-15
2023-06-12 2023-05-25 2023-09-29

Observera att på nedanstående datum kan inte avhandlingar lämnas in till KIB eller disputationer äga rum.

2023-04-07—2023-04-10 stängt pga påsk

2023-05-01 Första maj

2023-05-18—2023-05-19 Kristihimmelsfärd

2023-06-05—2023-06-06 Klämdag och nationaldag.

Under perioden 2023-07-01—2023-08-14 måste man avtala tid med KIB för att lämna in pliktexemplaren.

 

Disputationsterminer

Höstterminen 2022: 8 augusti - 21 december

Vårterminen 2023: 9 januari - 20 juni

Höstterminen 2023: 7 augusti - 19 december

Disputationskommittén är utsedd av kommittén för utbildning på forskarnivå för att kontrollera att reglerna för examination följs samt för att säkerställa högsta möjliga kvalitet på avhandlingar från Karolinska Institutet. Disputationskommittén sammanträder både i Solna och i Huddinge.

Ledamöter i Disputationskommittén

Kontakt

Disputationskommittén

Frågor om disputationsprocessen