Verksamhetsförsäkring

Karolinska Institutet har sin Verksamhetsförsäkring hos Kammarkollegiet, som utreder de ärenden som KI anmäler dit.

En skadeanmälan ska upprättas och skickas till Kammarkollegiet inom en månad, från då KI fått kännedom om skadan, i den mån det är möjligt. Karl Sundström, Säkerhetsansvarig på KI är kontaktperson mellan KI och Kammarkollegiet.

Skadeanmälan skickas med post till Christina Rosqvist, enhetsadministratör på Säkerhetsenheten, som därefter skickar anmälan vidare till Kammarkollegiet. 

Följande kompletteringar ska antingen bifogas anmälan eller skickas till Kammarkollegiet vid senare tillfälle:

  • Polisanmälan om skadan är en följd av ett brott
  • Inventarieförteckning/ursprungsfakturor avseende den stulna/skadade egendomen
  • Återköps-/reparationsfakturor motsvarande/avseende den stulna/skadade egendomen

Exempel på KI:s egendom som omfattas av försäkringen:

  • Laborativ utrustning 
  • Inventarier 

Verksamhetsförsäkring- och ansvarsförsäkring (vid oaktsamhet) omfattar egendom och utrustning inom Sverige. Självrisken för KI är 1 prisbasbelopp, ca 45 000 kr.  

Kontakt:

Karl Sundström

Säkerhetsansvarig
Säkerhetsenheten
UF Universitetsförvaltningen

Christina Rosqvist

Enhetsadministratör
Säkerhetsenheten
UF Universitetsförvaltningen