Miljökoncept - Globe Glass i grön skog med solljus - Bildbanksfoto

Miljö och klimat på CLINTEC

För att uppfylla KI:s strategi 2030 och bidra till nationella miljökvalitetsmål samt FN:s Agenda 2030 och Parisavtalet, har KI tagit fram en handlingsplan för miljö och klimat som konkretiserar klimatstrategin. Strategin tar hänsyn till KI:s betydande miljöaspekter (energianvändning, ny- och ombyggnation, kemikalier och kemikalieavfall, tjänsteresor, forskning och grundutbildning), och är uppdelad i åtta målområden med tydliga uppdrag för institutioner.

Här finner ni CLINTEC:s åtta målområden.

Foto: Getty Images

Nyheter och event från KI om hållbar utveckling

Nyheter om hållbar utveckling

Event om hållbar utveckling

Kontaktpersoner miljö och klimat på institutionen