CLINTEC:s miljöplan för utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå

Lärandemål på samtliga utbildningsprogram som innebär att studenter efter examen har kunskaper och färdigheter om klimatförändringar och hälsa som en del i undervisningen relaterad till hållbar utveckling.

CLINTEC:s miljöplan 2021-2024. Fokusområden med beskrivning av ”målbild 2024”, koppling till Karolinska Universitetssjukhusets (KS) miljöplan, exempel på aktiviteter, ansvariga personer och hur man återrapporterar till arbetsmiljögruppen är visade.

UTBILDNING PÅ GRUND, AVANCERAD OCH FORSKARNIVÅ
Uppdrag Liknande mål i KS miljöplan Exempel på aktiviteter Ansvariga Vad kan rapporteras?
Verka för lärandemål i kurser på samtliga utbildningsprogram på grund och avancerad nivå som innebär att studenter får kunskaper och färdigheter om klimat och hållbar utveckling - Lärandemål planeras för de program där CLINTEC har kursansvar: audiologi, radiografi och logopedi Programdirektörerna Lärandemål på program
Verka för lärandemål om klimat och hållbar utveckling i relevanta kurser på forskarnivå - Lärandemål planeras för de kurser som CLINTEC har på forskarnivå Kursansvariga Lärandemål på kurser
Där det är möjligt, med hänsyn till kvalitets- och internationaliseringsaspekter, utnyttja digitala arbetssätt i kurser och andra aktiviteter Lösningar för ökad digitalisering Digital utrusning anpassad för undervisning skaffas. Undervisning online. Kurser sparas på Canvas Programdirektörerna Behov för digital utrustning kartläggs och plan för uppdatering. Antal undervisningstillfällen online. Antal kurser sparade på Canvas
PD
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-02-12