CLINTEC:s miljöplan för avfall

Det totala avfallet per årsarbetskraft i KI:s lokaler har minskat med 10 procent från år 2019. Matavfallsinsamling finns i alla pentryn i KI:s lokaler.

CLINTEC:s miljöplan 2021-2024. De åtta fokusområden med beskrivning av målbild 2024, koppling till Karolinska Universitetssjukhusets (KS) miljöplan, exempel på aktiviteter, ansvariga personer och hur man återrapporterar till arbetsmiljögruppen är visade.

Avfall
Uppdrag Liknande mål i KS miljöplan Exempel på aktiviteter Ansvariga Vad kan rapporteras?
Underlätta och informera om möjligheterna att materialåtervinna i verksamheten - Central KI webbsida där begagnade möbler byts Hemsida finns
Etablera möjligheter för återvinning av t ex metall, plast, glas, och papp i alla lokaler Återvinning organiseras med hjälp från fastighetsförvaltning Återvinningsmöjligheter finns
Minskad förbrukning av papper (alla offentliga dokument godkänns i elektronisk format med EduSIgn) Administration på alla nivåer (EduSign) Alla handlingar godkänns i elektronisk format
PD
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-02-12