CLINTEC:s miljöplan för energi och fastigheter

Utsläppen av koldioxid från KI:s energianvändning har minskat med 50 procent per kvadratmeter, jämfört med 2019. Energianvändning har minskat med 15 procent per kvadratmeter, jämfört med 2019.

CLINTEC:s miljöplan 2021-2024. Fokusområden med beskrivning av målbild 2024, koppling till Karolinska Universitetssjukhusets (KS) miljöplan, exempel på aktiviteter, ansvariga personer och hur man återrapporterar till arbetsmiljögruppen är visade.

Energi och fastigheter
Uppdrag Liknande mål i KS miljöplan Exempel på aktiviteter Ansvariga Vad kan rapporteras?
Effektivisera energianvändningen t ex genom att se över användningen av dragskåp, frysar och ventilation. Användning av verksamhetsenergi ska minska. Släcka lampor, skärmar och datorer i dagens slut Alla medarbetare Närvarostyrt ventilation och belysning finns
Stänga dragskåp Enhetscheferna stödjer modernisering av ventilation / belysning
Uppdatera till närvarostyrt ventilation och belysning Fastighetsägare
Ändra frysar från -80 till -70
Green Lab guide presenteras på hemsidan Green lab guide finns på hemsidan
Välja energieffektiva produkter vid inköp av elektronik Energieffektiva produkter köps Alla som köper elektronik Kartläggning av lokaler med energieffektiva lampor
Kartläggning av lokaler med energieffektiva lampor Enhetscheferna stödjer byte till energieffektiva lampor Inköp med krav för energieffektivitet
Verka för att begagnade möbler köps in och att använda möbler lämnas till återbruk Lösningar för ökad återanvändning av material (möbler, datorer, utrustning, övergång till flergångsmaterial) Intern KI sida finns där begagnade möbler, utrustning och datorer byts Sidan sköts centralt Antal byten
PD
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-02-12