CLINTEC:s miljöplan för forskning

Forskning inom områdena klimatförändringar och hälsa, klimatvänlig hälso-och sjukvård, samt beteendevetenskaplig forskning och prevention av ohälsa kopplad till klimatförändringar har ökat. KI har en eller flera tjänster som professor, lektor, bitr. lektor eller postdoktor inom ett eller flera av områdena klimatförändringar och hälsa,
klimatvänlig hälso-och sjukvård, och eller beteendevetenskaplig forskning samt prevention av ohälsa kopplad till klimatförändringar

CLINTEC:s miljöplan 2021-2024. Fokusområden med beskrivning av ”målbild 2024”, koppling till Karolinska Universitetssjukhusets (KS) miljöplan, exempel på aktiviteter, ansvariga personer och hur man återrapporterar till arbetsmiljögruppen är visade.

Miljöplan forskning CLINTEC
Uppdrag Liknande mål i KS miljöplan Exempel på aktiviteter Ansvariga Vad kan rapporteras?
Stärka kommunikationen, och synliggöra, forskning kring hälsa relaterad till miljö, klimat och hållbar utveckling - Uppdatering av CLINTEC hemsida med aktuella dokument, målbilder och aktiviteter inkl forskning Kommunikatör, arbetsmiljögruppen och prefekten Hemsida finns
Hållbarhet lyfts fram på olika möten och på Prefektens nyhetsbrev Agenda/ anteckningar från möten
PD
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-02-12