Arbetsmiljöorganisation CLINTEC

Arbetsmiljögruppen är prefektens resurs och är sammansatt av representanter för olika verksamhetsområden, både arbetstagare och arbetsgivare samt skyddsombud/studerandeskyddsombud.

Arbetsmiljögruppens uppgifter är bl.a. att initiera och följa upp skyddsronder, vara en länk mellan institutionen och Arbetsmiljönämnden, mellan institutionen och Företagshälsovården och mellan institutionen och Studenthälsan.

Det är också arbetsmiljögruppen som genomför den årliga uppföljningen av institutionens systematiska arbetsmiljöarbete - SAM.

Miljökoncept - Globe Glass i grön skog med solljus - Bildbanksfoto
Foto: Getty Images

Miljö och hållbarhet vid CLINTEC

För att uppfylla KI:s strategi 2030 och bidra till nationella miljökvalitetsmål samt FN:s Agenda 2030 och Parisavtalet, har KI tagit fram en handlingsplan för miljö och klimat som konkretiserar klimatstrategin. Strategin tar hänsyn till KI:s betydande miljöaspekter (energianvändning, ny- och ombyggnation, kemikalier och kemikalieavfall, tjänsteresor, forskning och grundutbildning), och är uppdelad i åtta målområden med tydliga uppdrag för institutioner.

Här finner ni CLINTEC:s åtta målområden - Miljö och klimat på CLINTEC

Nästkommande skyddsrond

äger rum den 28 november 2024

Kontakta arbetsmiljögruppen

Arbetsmiljögruppen CLINTEC

Ordförande

Profile image

Magnus Nilsson

Professor/Överläkare

Sekreterare och ansvarig för skyddsrond

Profile image

Monica Hagbok

Administratör

Övriga gruppmedlemmar

Ledamot

Christina de la Rosa
christina.de.la.rosa@ki.se 

Administrativ chef/ Incidentrapportering

Pille Ann Härmat
pilleann.harmat@ki.se

Personal/HR

Zainabou Päivärinta / Mathilda Schöfl
hr@clintec.ki.se 

Skyddsombud labb

Carina Eklund (enheten för eliminering av livmoderhalscancer)
carina.eklund@ki.se

Monika Ezerskyte (enheten för öron-, näsa- hals, labb i Solna)
monika.ezerskyte@ki.se

Eleftheria Maria Panagiotou (enheten för obstetrik och gynekologi)
eleftheria.maria.panagiotou@ki.se 

Kemikalie- och biosäkerhetsombud

Towe Jakobsson
towe.jakobsson@ki.se

Föreståndare för brandfarlig vara

Towe Jakobsson
towe.jakobsson@ki.se

Brandsäkerhetsansvarig

Åsa Catapano
asa.catapano@ki.se

Miljö- och hållbarhetsombud

Pauliina Damdimopoulou
pauliina.damdimopoulou@ki.se

Hälsoambassadörer

Camilla Lagheden
camilla.lagheden@ki.se

Frida Olsson
frida.olsson@ki.se

Matilda Schöfl
mathilda.schofl@ki.se

Arbetsmiljö och hälsa på Karolinska Institutet

Alla anställda har rätt till en god arbetsmiljö. I enlighet med Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förebygga ohälsa och olycksfall och skapa en god arbetsmiljö.

Till Medarbetarportalen - Arbetsmiljö och hälsa 

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • H9.Klinisk vetenskap, intervention och teknik
Logga in med KI-ID
Åsa Catapano
2024-06-26