Vaccination

Medarbetare (som omfattas av företagshälsovårdsavtalet) vid Karolinska Institutet, har rätt att kostnadsfritt erhålla det vaccinationsskydd som är motiverat, med hänsyn till riskerna de utsätts för i arbetet.

För rådgivning gällande vaccinationer kontakta Avonova Hälsocenter Kungsholmen. 

Blodsmitta

Personal som i arbetet riskerar att utsättas för blodsmitta vid stickskada, skärskada eller blodstänk skall erbjudas vaccination mot Hepatit B.

Tjänsteresa utomlands

Vid tjänsteresa utomlands rekommenderas att en individuell bedömning görs beroende av resmål och verksamhet. Ytterligare information kan erhållas genom vaccinationsmottagning eller UD/Sida. Vaccinationen och vaccinet bekostas av institutionen.

Studenter hänvisas till studenthälsan vid KI.

Dokument

Kontakt

Carina Bengtsson

Samordnare
Säkerhetsenheten
UF Universitetsförvaltningen
CB
Innehållsgranskare:
Christina Rosqvist
2022-11-09