Anvisningar för utredning av studie- och arbetsmiljöärenden för studenter på grundnivå och avancerad nivå

  • Diarienummer: 2-1043/2020
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Avdelningschefen för UFS
  • Dokumenttyp: Anvisningar
  • Handläggs av avdelning/enhet: Utbildnings- och forskarutbildningsstöd
  • Beredning med: HR

Sammanfattning av anvisningarna

KI har ett ansvar att utreda och hantera oönskade händelser och situationer som påverkar våra studenters hälsa, i deras studie- och arbetsmiljö. Inte minst gäller detta våld och hot på arbetsplatsen/studieplatsen, vilket alltid bedöms som allvarligt. KI accepterar inte att någon student utsätts för våld eller hot i studiemiljön. Detsamma gäller trakasserier, kränkningar, fysiska arbetsmiljöhändelser och andra händelser i studiemiljön.

Anvisningarna i sin helhet