Fördelar med digital examination

Det finns stora fördelar med att genomföra examinationer digitalt, istället för på papper. Här kan du läsa mer om vilka.

Att genomföra examinationer digitalt har många fördelar, både sett till effektivitet, kvalitet och administration.

Fördelarna kan underlätta rättning, dokumenthantering och arkivering av examinationer. Resultaten överförs också direkt till Ladok utan manuell registrering.

Fördelar

 • Lättare än att läsa handstil - både för studenter och examinatorer
 • Lärandemålen kan testas på annat sätt
 • Frågebanker - som kan delas mellan kollegor.
 • Utvecklingsmöjligheter för tentamens innehåll: att kunna använda video, ljudfiler och simuleringar (multimedia).
 • Att använda digitala annoteringar, kommentarer och feedback, i till exempel pdf-filer eller på webbsidor.
 • Att använda kommentarer från andra studenter: skapa förutsättningar för peer review/kamratbedömning, kollegial bedömning.
 • Att använda digitala bedömningsmallar (Rubrics).
 • Att enklare och mer flexibelt kunna ge samma feedback till flera/alla studenter som har liknande svar.
 • Enklare med anonyma tentor.
 • Möjlighet att utveckla digital examination på distans (Online Proctoring).
 • Smidigare och snabbare tentamensadministration - inlämning, utlämning och registrering av resultat sker digitalt utan mellanhänder.
Illustration av person som gör ett test på dator.
Foto: Storyset.

Fler fördelar för lärare och examinatorer

 • Översiktligt och enkelt med fler representationsformer (vad betyder det?).
 • Mindre arbetstid behövs jämfört med att manuellt rätta/bedöma.
 • Möjligt att ha mallar för tenta (antal frågor, typ av frågor, begränsar/standardiserar).
 • Enklare att bedöma, hitta de som gjort samma fel och därmed få en bättre och mer likvärdig bedömning.
 • Sparar tid i utformning och poängsättning.
 • Kan ha flera examinatorer (rättningsprotokoll).
 • Kan ha negativa poäng, eller ge extra poäng.
 • Spara och återanvända frågor (frågebank).
 • Enklare utvärdera frågor och frågetyper.

Tid att spara

Fördelarna med digital examination är bland annat att bedömning och rättning kan ske snabbare (30-70 %) och bättre med högre kvalitet (Brenner & Sandström, 2015). Det blir enklare när studenternas svar är digitala, framförallt genom:

 • Att använda digitala bedömningsmallar
 • Att fler lärare är med och granskar/gör bedömning med rättningsprotokoll (Moderation)
 • Att studenternas svar och lärarnas bedömning är anonym
 • Att lärare kan sitta var som helst för att göra sin rättning/bedömning
 • Att lärare enklare och flexiblare kan kommentera i dokument, markera på bilder med mera, som feedback till studenter.

Plagiatkontroll

Det är också enklare att göra plagiatkontroll vid digitala examinationer. Här kan du läsa mer om textmatchningsverktyg Ouriginal som alla lärare på KI har tillgång till.

Tillgänglighet

Möjligheter till anpassning för studenter med funktionsvariationer förbättras också vid digitala examinationer. Studenter som har rätt att tentera med pedagogiskt stöd kan lättare använda sina hjälpmedel. Om att undervisa tillgängligt.

Digital examination i praktiken