Skip to main content

Arbetstid

Arbetstiden är reglerad på olika sätt beroende på anställning och avtal.

Arbetstid för lärare

Arbetstiden för anställda lärare är reglerad i lokalt villkorsavtal, bilaga 5.

Arbetstid för teknisk och administrativ personal

Arbetstiden för T/A-personal är reglerad enligt villkorsavtalet.

Ordinarie veckoarbetstid är 40 timmar för heltidsarbete.

Lördagar, söndagar, helgdagar som infaller på en vardag samt midsommarafton, julafton, nyårsafton samt dagen före Alla helgons dag är arbetsfria dagar. Klämdag (arbetsdag mellan två arbetsfria dagar) är också arbetsfri dag.

Klämdagar och arbetstidsförkortade dagar

Klämdagar 2020

 • 22 maj

Arbetstidsförkortade dagar/lediga dagar 2020

 • 9 april, skärtorsdag, -2 timmar
 • 30 april, Valborgsmässoafton, -2 timmar
 • 30 oktober, dag före Alla helgons dag, -8 timmar

Se även Årsarbetstid 2020. För deltidsarbetande, se Arbetstidsschema (1 vecka samt 2-veckorsschema) längst ner på denna sida.

Flextid

Flextidsrapport

Använd rapporten Flexmaster om du behöver rapportera flextid.
Här kan du ladda ned Flexmaster 2020

 • Flexramen är tiden kl. 6:00 till 19:00 med fast tid 9:00-15:30 (fredag är fast tid 9:00-15:00).
 • Lunchramen är tiden kl. 11:00-13:00. Lunchrasten ska vara minst 30 minuter.
 • Minustiden får vara max 10 timmar och plustiden får vara max 20 timmar
 • Flextiden är reglerad i lokalt Villkorsavtal, bilaga 2

Förtroendearbetstid

En arbetsgivare och en medarbetare har möjlighet att komma överens om s.k. förtroendearbetstid. Detta kräver en ”Enskild överenskommelse om förtroendearbetstid” enligt Villkorsavtalet kapitel 2, §7.

 • För arbetstagare med förtroendearbetstid gäller inte övriga bestämmelser i 4 kap. Villkorsavtal/Villkorsavtal-T. Dock gäller alltid EU-direktivet om arbetstid (11 timmars dygnsvila och 36 timmars veckovila).
 • Enskilda överenskommelser om förtroendearbetstid avses främst att tillämpas för administrativ personal.
 • Överenskommelsen ska vara skriftlig, använd blanketten "Enskild överenskommelse om förtroendearbetstid" nedan under dokument.
 • Uppsägningsbestämmelser ska ingå (1 månad rekommenderas).
 • Innan överenskommelse träffas ska HR funktionen vid institutionen och berörd lokal arbetstagarorganisation informeras (om medarbetaren är medlem).

Se mer detaljerad information på sidan om Förtroendearbetstid.

Mertid och övertid

Mertid är tid som är skillnaden mellan deltid och heltid.

Övertid ska vara beordrad i förväg. Den kan vara enkel eller kvalificerad. Ingen ersättning lämnas om arbetet är kortare än 15 minuter.

Mertid och övertid är reglerat i Villkorsavtalet. Mer lättläst information finns i Personalhandboken.

Obekvämtidstillägg (ob-tillägg)

Ob-tillägg betalas för ordinarie arbetstid när arbetet utförs på obekväm tid. Vad som är obekväm tid regleras i lokalt villkorsavtal, bilaga 4. (se under dokument)

Ob-tillägg delas in i enkel, kvalificerad och förhöjd ob.

Summa ob-tillägg ska räknas ihop för varje kalendermånad och avrundas till närmaste halvtimme.

Beredskap

Med beredskap menas att du är skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande under arbetsfri tid. Under beredskapen ska du vara tillgänglig på telefon och efter kallelse direkt åka till arbetsplatsen.

Dygns- och veckovila följer reglerna i Arbetstidslagen.

Veterinärer har ett eget lokalt kollektivavtal om beredskap.

Mer information för medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • Odontologi
 • Universitetstandvården
Logga in med KI-ID